เรียงความและวิเคราะห์สำหรับการเมืองการปกครอง
Brand : -
การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง
Last Update : 06:42:59 25/06/2013
เรียงความและวิเคราะห์สำหรับ IR BMIR (IR BMIR Essay Writing)
Brand : -
เนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการของสังคมการเมืองระหว่างประเทศ
Last Update : 07:32:23 24/06/2013
หลักวิชารัฐศาสตร์ (ESSENTAIL POL SCI 100 - SAT, SUN)
Brand : หลักวิชารัฐศาสตร์
Essentail Pol Sci 100 เน้นกลุ่มน้องๆที่ต้องการเรียนในวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
Last Update : 07:27:13 24/06/2013
ติวสอบ CU-TEP TU-GET (ESSENTIAL CU-TEP TU-GET)
Brand : เทคนิคทำข้อสอบ เตรียมสอบ TU-GET CU-TEP
ESSENTIAL TU-GET, CU-TEP สรุปหลักการและฝึกฝนแนวข้อสอบ
Last Update : 07:23:23 24/06/2013
ติวสอบIELTS (ESSENTIAL FOR IELTS EXAM)
Brand : -
ฝึกฝนเทคนิคทำข้อสอบเพื่อมสอบ IELTS ภายใน 2 สัปดาห์
Last Update : 07:15:28 24/06/2013

Page View  10561  
Product Information :

Product Name:  
เรียงความและวิเคราะห์สำหรับ IR BMIR (IR BMIR Essay Writing)
Product Category:   การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
Product Sub-Category:   เตรียมตัวสอบตรงธรรมศาตร์ ติวสอบตรง
Brand:   - 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   เนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการของสังคมการเมืองระหว่างประเทศ
     
 

เนื้อหาส่วนแรกครอบคลุมพัฒนาการของสังคมการเมืองระหว่างประเทศ โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนหรือพัฒนาของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) ในส่วนที่สอนจะเป็นการศึกษาจากข่าวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจตามรายภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการตอบข้อสอบปรนัยและข้อสอบแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้น้องๆจะได้ฝึกเขียนเรียงความครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 1) international political economy และ 2) international politics and security โดยจะสอนการเขียนตอบเรียงความแบบยาว และการตอบแสดงความคิดเห็นแบบสั้นหนึ่งย่อหน้า ด้วยmodelซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบทำผู้อ่านสามารถหาช่องโหว่ในการแสดงความคิดเห็นได้น้อยมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตอบข้อสอบ ประเด็นที่สอนวิเคราะห์จะเชื่อมโยงกับประเทศไทยและ ASEAN+3 ซึ่งเป็นประเด็นหลักในการออกข้อสอบ อาทิ 1. Strategic rebalancing of the US in ASEAN (e.g., EAS, TPP, LMI, etc.) 2. Has Chinese power driven ASEAN nations apart? (e.g., ASEAN summit, ASEAN+) 3. Innocence of Muslin and its implication to Thailand’s foreign policy 4. Arab Spring – conflicts and democracy development in Middle East 5. Conflicts in South China Sea: what ASEAN should be concerned and what Thailand could do? 7. EU financial crisis and the lesson for ASEAN economic integration 8. What is the role of foreign policy in the southern Thailand crisis? (e.g., OIC, Lesson from the Philippines and MOLO) 9. Regional disaster: what could be the leading role of Thailand?

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Intelligent100
Tel. 0823546668  Fax. -  Website. www.intelligent100.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login