เครื่องบดสับ 2 ระบบ P8022
* ติดตั้งได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่ 6.5-9 แรงม้า, เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8-9 แรงม้า หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3-5 แรงม้า * มีใบมีด 2 ใบใหญ่ที่ช่องย่อย และ 10 ใบตีที่ช่องสับ ทนทานต่องานหนัก ทำงานต่อเนื่องได้ * การวางใบมีดและช่องคลายชิ้นงานใต้ใบมีดมีลักษณะเอียงองศา ลิขสิทธ์เฉพาะของปฏิพงษ์จักรกลการเกษตร * มีตะแกรงสำหรับย่อยหยาบหรือละเอียดตามความต้องการ สามารถเปลี่ยนได้เอง ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ * สามารถสับย่อยได้ทั้งสดและแห้ง หรือกิ่งไม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 นิ้ว หรือวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้กระถิน, หญ้า, ฟาง, ข้าวโพด, ทะลายปาล์ม, ทางปาล์ม, ทางสละ, ทางมะพร้าว, กาบมะพร้าว(แยกใยได้), กะลา, ต้นกล้วย, ผักสด, ผลไม้, ผักตบชวา, หอยเชอรี่, สมุนไพร, อาหารสัตว์, ดินผสมปุ๋ย, โฟม, กระดาษ ฯลฯ * ความสามารถในการย่อย 100-1,000 กก./ซม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาย่อย) * ขนาดกะทัดรัด กxยxส (ซม.) 103×163x109 น้ำหนักโดยประมาณ 95 กก. * เคลื่อนย้ายง่าย มี 3 ล้อยาง ใช้ลม สะดวกแก่การเคลื่อนที่ * เวลาทำงาน เครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง ช่วยให้เบาแรงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน
Last Update : 14:46:28 24/07/2012
เครื่องบดสับ 2 ระบบ P8033
* ติดตั้งได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่ 9-11 แรงม้า, เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 11 แรงม้า หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้าขึ้นไป * มีใบมีด 2 ใบใหญ่ที่ช่องย่อย และ 10 ใบตีที่ช่องสับ ทนทานต่องานหนัก ทำงานต่อเนื่องได้ * การวางใบมีดและช่องคลายชิ้นงานใต้ใบมีดมีลักษณะเอียงองศา ลิขสิทธ์เฉพาะของปฏิพงษ์จักรกลการเกษตร * มีตะแกรงสำหรับย่อยหยาบหรือละเอียดตามความต้องการ สามารถเปลี่ยนได้เอง ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ * สามารถสับย่อยได้ทั้งสดและแห้ง หรือกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 นิ้ว และวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้กระถิน, หญ้า ฟาง, ข้าวโพด, ทะลายปาล์ม, ทางปาล์ม, ทางสละ, ทางมะพร้าว, กาบมะพร้าว(แยกใยได้), กะลา, ต้นกล้วย, ผักสด, ผลไม้, ผักตบชวา, หอยเชอรี่, สมุนไพร, อาหารสัตว์, ดินผสมปุ๋ย, โฟม, กระดาษ ฯลฯ * ความสามารถในการย่อย 100-1,200 กก./ซม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาย่อย) * ขนาดกะทัดรัด กxยxส (ซม.) 105×170x115 น้ำหนักโดยประมาณ 145 กก. * เคลื่อนย้ายง่าย มี 3 ล้อยาง ใช้ลม สะดวกแก่การเคลื่อนที่ * เวลาทำงาน เครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง ช่วยให้เบาแรงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน
Last Update : 14:44:21 24/07/2012
เครื่องบดสับ 2 ระบบ P8055
* ติดตั้งได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่ 13-20 แรงม้า, เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 14 แรงม้า หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 แรงม้า 380 โวลต์ * มีใบมีด 2 ใบใหญ่ที่ช่องย่อย และ 10 ใบตีที่ช่องสับ ทนทานต่องานหนัก ทำงานต่อเนื่องได้ * การวางใบมีดและช่องคลายชิ้นงานใต้ใบมีดมีลักษณะเอียงองศา ลิขสิทธ์เฉพาะของปฏิพงษ์จักรกลการเกษตร * มีตะแกรงสำหรับย่อยหยาบหรือละเอียดตามความต้องการ สามารถเปลี่ยนได้เอง ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ * สามารถสับย่อยได้ทั้งสดและแห้ง หรือกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3.5 นิ้ว และวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้กระถิน, หญ้า ฟาง, ข้าวโพด, ทะลายปาล์ม, ทางปาล์ม, ทางสละ, ทางมะพร้าว, กาบมะพร้าว(แยกใยได้), กะลา, ต้นกล้วย, ผักสด, ผลไม้, ผักตบชวา, หอยเชอรี่, สมุนไพร, อาหารสัตว์, ดินผสมปุ๋ย, โฟม, กระดาษ ฯลฯ * ความสามารถในการย่อย 500-1,200 กก./ซม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาย่อย) * ขนาดกะทัดรัด กxยxส (ซม.) 117×206x125 น้ำหนักโดยประมาณ 250 กก. * เคลื่อนย้ายง่าย มี 4 ล้อยาง ใช้ลม สะดวกแก่การเคลื่อนที่ * เวลาทำงาน เครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง ช่วยให้เบาแรงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน
Last Update : 14:42:47 24/07/2012
เครื่องบดสับ 2 ระบบ P8088
* ติดตั้งได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่ 24 แรงม้า, เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 14-21 แรงม้า หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10-25 แรงม้า 380 โวลต์ * มีใบมีด 2 ใบใหญ่ที่ช่องย่อย และ 19 ใบตีที่ช่องบด ทนทานต่องานหนัก ทำงานต่อเนื่องได้ * การวางใบมีดและช่องคลายชิ้นงานใต้ใบมีดมีลักษณะเอียงองศา ลิขสิทธ์เฉพาะของปฏิพงษ์จักรกลการเกษตร * มีตะแกรงสำหรับย่อยหยาบหรือละเอียดตามความต้องการ สามารถเปลี่ยนได้เอง ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ * สามารถสับย่อยได้ทั้งสดและแห้ง หรือกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 นิ้ว และวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้กระถิน, หญ้า ฟาง, ข้าวโพด, ทะลายปาล์ม, ทางปาล์ม, ทางสละ, ทางมะพร้าว, กาบมะพร้าว(แยกใยได้), กะลา, ต้นกล้วย, ผักสด, ผลไม้, ผักตบชวา, หอยเชอรี่, สมุนไพร, อาหารสัตว์, ดินผสมปุ๋ย, โฟม, กระดาษ ฯลฯ * ความสามารถในการย่อย 800-1,800 กก./ซม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาย่อย) * เคลื่อนย้ายง่าย มี 4 ล้อยาง ใช้ลม สะดวกแก่การเคลื่อนที่ * เวลาทำงาน เครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง ช่วยให้เบาแรงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน
Last Update : 14:41:13 24/07/2012
เครื่องบด สับหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ P1133
* ติดตั้งได้ ทั้งเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้า 6.5-9 แรงม้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า * ใบมีดทำจากเหล็กเกรดพิเศษ ทนทานต่องานหนัก ทำงานต่อเนื่องได้ * การวางใบมีดและช่องคายชิ้นงานใต้ใบมีดมีลักษณะเอียงองศาลิขสิทธิ์เฉพาะของปฎิพงษ์การเกษตร * สามารถสับย่อยได้ทั้งใบไม้สดและแห้ง หรือกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 นิ้วและวัสดุอื่นๆ เช่น หญ้า, ฟาง, ต้นไผ่ , ไม้กระถิน ทางปาล์ม, ทางสละ, ต้นกล้วย ,ผักสด , สับปะรด, แก้วมังกร, มันสำปะหลัง อ้อย, ผักตบชวา ,หญ้าเนเปีย, หอยเชอรี่, อาหารสัตว์,ดินผสมปุ๋ย ฯลฯ เพื่อทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ (เศษวัสดุที่ย่อยแล้วไม่เละ เวลาบดย่อยหญ้าหรือฟาง) * ความสามารถในการย่อย 100-600 กก./ชม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาย่อย) * ขนาดกระทัดรัด กxยxส (ซม.) 90×133x110 น้ำหนักโดยประมาณ 80 กก. * ด้านหน้ามีขาตั้ง 2 ขา ด้านหลังมีล้อยาก 2 ล้อ ช่วยให้เคลื่อนย้ายง่าย * เวลาทำงาน เครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง ช่วยให้เบาแรงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน
Last Update : 14:38:20 24/07/2012

Page View  10128  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ P5508
Product Category:   เกษตร
Product Sub-Category:   เครื่องบดย่อยกิ่งไม้
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ใบมีดสับ 2 ใบใหญ่ ที่ช่องสับ ขนาดกว้าง 50 มม. ยาว 200 มม. ใบมีดสับ 2 ใบส่วนคมของใบมีดต้องมีลักษณะยกตัวขึ้น เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ฐานรองรับใบมีดมีลักษณะเทลาดลงด้านหลัง เพื่อให้ส่วนคมของใบมีดยกตัวขึ้น และด้านท้ายใบมีดมีฐานรองรับเพื่อรับแรงปะทะ, มีใบตีจำนวน 2 ชุด ชุดละ 3 ใบ ที่ช่องบดเรียงซ้อนกันยึดด้วยน๊อต พร้อมสลัก เพื่อป้องกันการหลุดออกมาเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน, ใบมีดทำจากเหล็กพิเศษนำเข้าจากเยอรมัน ทนต่อการใช้งานและทำงานต่อเนื่องได้ มีช่องคายวัสดุลักษณะเอียงองศาออกด้านท้ายใบมีด เพื่อการคายวัสดุที่รวดเร็ว เวลาทำงานเครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง ช่วยให้เบาแรงและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน สามารถสับย่อยวัสดุต่าง ๆ ทั้งสดและแห้งตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2–2.5 นิ้วเช่น ไม้รวก , ไม้ไผ่, ไม้กระถิน, ซังข้าวโพด, ทางปาล์ม, ทางสละ, ทะลายปาล์ม, ทางมะพร้าว, ลูกมะพร้าวต้นกล้วย, หอยเชอรี่, หญ้า,ฟาง, กาบมะพร้าว, ผลไม้, ผักตบชวา, สมุนไพร, ทำอาหารสัตว์ ย่อยดินและผสมปุ๋ย,โฟม,กระดาษ ฯลฯ (เวลาบดย่อยหญ้า หรือ ฟางไม่ติดพันเครื่อง ) ความสามารถในการย่อย 10 – 800 กก./ชม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาย่อย) มีตะแกรงสำหรับย่อยหยาบหรือละเอียดตามต้องการ สามารถเปลี่ยนได้เอง ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ สินค้ามีอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by PATIPONG AGRICULTURE MACHINERY
Tel. 02-546-1668,02-908-9914,081-161-6116  Fax. 02-904-1291  Website. www.patipong.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login