อาหารเสริมของสัตว์
Brand : BIO CHITOSAN
Model : BIO1
Last Update : 22:14:52 12/08/2012
หลอดไฟ T5
Brand : RAMP PLUS
Model : T25AR
Last Update : 22:12:37 12/08/2012
อาหารเสริมของพีช
Brand : BIO CHITOSAN
Model : BIO2
Last Update : 22:06:58 12/08/2012
Service
Brand : All Brand
Model : SV001
ซ่อม mainboard , monitor, install program , install windows, check virus, กู้ ข้อมูล ฯลฯ
Last Update : 21:49:39 03/04/2012
RAM
Brand : KINGSTON
Model : KINGSTON 4096/1600 Hyper X
KINGSTON 4096/1600 Hyper X RAM DDR III-1600(PC3-10666)
Last Update : 21:39:27 03/04/2012

Page View  10343  
Product Information :

Product Name:  
หลอดไฟ T5
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   โคมไฟ, หลอดไฟ, เครื่องไฟฉุกเฉิน
Brand:   RAMP PLUS 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

ความหมายของหลอด T5 มีลักษณะเป็นอย่างไร?

หลอด T5 คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน (5/8’’)

‘’T’’ หมายถึงหลอดที่มีลักษณะเป็น หลอดทรงคล้ายท่อ (Tubuler)

ตัวเลขต่อท้าย ‘’T’’ แสดงความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นหุน  โดยทั่วไปแล้วหลอด T5 มีขนาดเล็กกว่าหลอด

ผอม (T8) ประมาณ 40% และ เล็กกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา (T12) เกือบ 60%

                RAMP  PLUS  ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการใช้งานจึงได้ผลิตหลอด T5 Model : T 28 AR (Replacement)  ใหได้มาตรฐานเพื่อทดแทนการใช้งานร่วมกันได้ กล่าวคือสามารถนำมาใช้ทดแทนหลอดแบบเดิมได้ (T8) ซึ่งวิธีการง่ายๆด้วยการถอดสตาร์ทเตอร์ของเดิมออก  ก่อนที่จะใส่หลอด T5 เข้าไปทดแทนหลอดเดิมหรือ

ถ้าจะเป็นการติดตั้งใหม่ด้วยการใช้หลอด T5 Model : T28 Asc (standardalone ) ที่มีกระบวนการติดตั้งใหม่ที่ไม่แตกต่างไปจากการติดตั้งแบบเดิมๆ

                หลอด T5 ต้องใช้บัลลาสต์พิเศษที่เรียกว่า บิลลาสต์อิเล็กทรอนนิกส์

หลอด T5 ต้องใช้บัลลาสต์เฉพาะสำหรับหลอด T5 โดยทั่วไปบัลลาสต์สำหรับหลอด T5 ไม่สามารถใช้กับหลอดT8 และ T12 ได้ หลอด T5 ทำงานที่ความถี่สูงกว่า 20 กิโลเฮริตซ์  บัลลาสต์สำหรับ หลอด T5 มีแบบ Instant start, Rapid start และ Programmed start โดยทั่วไปบัลลาสต์ หลอด T5 มี Total  harmonic distortion  ต่ำกว่า 15% และตัวประกอบกำลังสูงกว่า 0.95 ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟฟ้า  หม้อแปลง  และ  อุปกรณ์อื่นๆ

 

 

ข้อดีและข้อแตกต่างของบัลลาสต์อิเล็ทรอนิคส์กับบัลลาสต์แกนเหล็ก ( รุ่นเก่า )

-                    บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ไม่แตกต่างกับบัลลาสต์แบบขดลวดแกนเหล็กธรรมดา  แต่แทนที่จะใช้

แกนเหล็กธรรมดา ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์แทน  ดังนั้นภายในตัวบัลลาสต์จึงบรรจุไว้ด้วยชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  บัลลาสต์มีหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในขั่วหลอดให้มีค่าเหมาะสมและสม่ำเสมอ

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Factoryconnect.com(Thailand) Co., Ltd.
Tel. 024455614  Fax. 028065559  Website. -
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login