รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ Computer Room ห้องเซิฟเวอร์ Server Room
Brand : -
Model : -
รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room) ห้องเซิฟเวอร์ ห้องServer (Server Room) ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
Last Update : 18:05:28 25/02/2015
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Brand : -
Model : -
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Last Update : 11:00:45 17/07/2012
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม (NFPA 75 Standard Compilation)
Brand : -
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม ตาม NFPA 75 Standard (This standard covers the requirements for the protection of information technology equipment and information technology equipment areas)
Last Update : 09:07:28 17/07/2012
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Brand : -
Model : -
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Last Update : 12:56:57 11/07/2012
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Brand : -
Model : -
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Last Update : 12:56:45 11/07/2012

Page View  8425  
Product Information :

Product Name:  
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม (NFPA 75 Standard Compilation)
Product Category:   การบริการต่าง ๆ, การซ่อมบำรุง
Product Sub-Category:   Electric System
Brand:   - 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม ตาม NFPA 75 Standard (This standard covers the requirements for the protection of information technology equipment and information technology equipment areas)
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by NANA BIZ CO.,LTD
Tel. 081-3118418  Fax. 025653510
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login