พลอยเกษตร | สูตรเคมี
ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ
Last Update : 16:47:48 14/05/2012
จิงโจ้คู่ สูตรอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ศักดิ์สยามฯ เป็นอาหารเสริม สำหรับพืช ที่ได้มาจากแร่ธาตุของ ซากพืช และสัตว์ ที่ทับถมตกค้างมานานนับหลายปี มีอินทรีย์วัตถุ, จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ตามธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช เช่น ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P) , โปแตสเซี่ยม (K) นอกจากนี้ยังมี ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอีกมากมาย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แมกนีเซี่ยม(Mg) , แคลเซี่ยม (Ca), ซัลเฟต (So3), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe) , ฮอร์โมน , โปรตีน และ วิตามินต่าง ๆ เช่น กรดอะมิโนแอซิค , ฮิวมิก , ส่าเหล้า ฯลฯ 1. ปุ๋ยอินทรีย์ 2. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงน้ำยาง 3. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปาล์ม, ยาง, ไม้ผล ประโยชน์ * เร่งการเจริญเติบโตของพืช * บำรุงลำต้น ใบ และรากให้แข็งแรง * ดอกผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี รสชาติดี * พืชสามารถต้านทานโรคได้ดี * ปรับสภาพดิน ให้ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ - บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผล มาก) - เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว - ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และ แบคทีเรีย - ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดแคลเซี่ยม และ แมกนีเซี่ยม - ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม ทำให้พืชดูดซับอาหาร ได้ดี - เสริมภูมิต้านทานโรค ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช - เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
Last Update : 16:46:18 14/05/2012
ตราสามม้าลายทองสูตรอินทรีย์ | สูตรเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์ศักดิ์สยามฯ เป็นอาหารเสริม สำหรับพืช ที่ได้มาจากแร่ธาตุของ ซากพืช และสัตว์ ที่ทับถมตกค้างมานานนับหลายปี มีอินทรีย์วัตถุ, จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ตามธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช เช่น ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P) , โปแตสเซี่ยม (K) นอกจากนี้ยังมี ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอีกมากมาย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แมกนีเซี่ยม(Mg) , แคลเซี่ยม (Ca), ซัลเฟต (So3), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe) , ฮอร์โมน , โปรตีน และ วิตามินต่าง ๆ เช่น กรดอะมิโนแอซิค , ฮิวมิก , ส่าเหล้า ฯลฯ 1. ปุ๋ยอินทรีย์ 2. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงน้ำยาง 3. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปาล์ม, ยาง, ไม้ผล ประโยชน์ * เร่งการเจริญเติบโตของพืช * บำรุงลำต้น ใบ และรากให้แข็งแรง * ดอกผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี รสชาติดี * พืชสามารถต้านทานโรคได้ดี * ปรับสภาพดิน ให้ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ - บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผล มาก) - เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว - ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และ แบคทีเรีย - ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดแคลเซี่ยม และ แมกนีเซี่ยม - ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม ทำให้พืชดูดซับอาหาร ได้ดี - เสริมภูมิต้านทานโรค ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช - เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
Last Update : 16:44:37 14/05/2012
ตราต้นจิกทองสูตรอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ศักดิ์สยามฯ เป็นอาหารเสริม สำหรับพืช ที่ได้มาจากแร่ธาตุของ ซากพืช และสัตว์ ที่ทับถมตกค้างมานานนับหลายปี มีอินทรีย์วัตถุ, จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ตามธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช เช่น ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P) , โปแตสเซี่ยม (K) นอกจากนี้ยังมี ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอีกมากมาย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แมกนีเซี่ยม(Mg) , แคลเซี่ยม (Ca), ซัลเฟต (So3), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe) , ฮอร์โมน , โปรตีน และ วิตามินต่าง ๆ เช่น กรดอะมิโนแอซิค , ฮิวมิก , ส่าเหล้า ฯลฯ 1. ปุ๋ยอินทรีย์ 2. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงน้ำยาง 3. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปาล์ม, ยาง, ไม้ผล ประโยชน์ * เร่งการเจริญเติบโตของพืช * บำรุงลำต้น ใบ และรากให้แข็งแรง * ดอกผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี รสชาติดี * พืชสามารถต้านทานโรคได้ดี * ปรับสภาพดิน ให้ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ - บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผล มาก) - เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว - ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และ แบคทีเรีย - ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดแคลเซี่ยม และ แมกนีเซี่ยม - ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม ทำให้พืชดูดซับอาหาร ได้ดี - เสริมภูมิต้านทานโรค ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช - เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
Last Update : 16:43:11 14/05/2012
จิงโจ้คู่ สูตรอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ศักดิ์สยามฯ เป็นอาหารเสริม สำหรับพืช ที่ได้มาจากแร่ธาตุของ ซากพืช และสัตว์ ที่ทับถมตกค้างมานานนับหลายปี มีอินทรีย์วัตถุ, จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ตามธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช เช่น ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P) , โปแตสเซี่ยม (K) นอกจากนี้ยังมี ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอีกมากมาย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แมกนีเซี่ยม(Mg) , แคลเซี่ยม (Ca), ซัลเฟต (So3), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe) , ฮอร์โมน , โปรตีน และ วิตามินต่าง ๆ เช่น กรดอะมิโนแอซิค , ฮิวมิก , ส่าเหล้า ฯลฯ 1. ปุ๋ยอินทรีย์ 2. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรบำรุงน้ำยาง 3. ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปาล์ม, ยาง, ไม้ผล ประโยชน์ * เร่งการเจริญเติบโตของพืช * บำรุงลำต้น ใบ และรากให้แข็งแรง * ดอกผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี รสชาติดี * พืชสามารถต้านทานโรคได้ดี * ปรับสภาพดิน ให้ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ - บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผล มาก) - เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว - ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และ แบคทีเรีย - ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดแคลเซี่ยม และ แมกนีเซี่ยม - ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม ทำให้พืชดูดซับอาหาร ได้ดี - เสริมภูมิต้านทานโรค ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช - เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น - ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
Last Update : 16:42:22 14/05/2012

Page View  7664  
Product Information :

Product Name:  
พลอยเกษตร | สูตรเคมี
Product Category:   เกษตร
Product Sub-Category:   เกษตร
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ
     
 

ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ

 

© 2000-2008 CopyRight by -
Tel. 084-316-5552  Fax. -  Website. www.saksiamthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login