พิมพ์ใบปลิว
Brand : K S P
Last Update : 01:51:30 13/05/2012
งานพิมพ์แคตตาล็อก
Brand : K S P
Last Update : 01:49:59 13/05/2012
งานพิมพ์โบรชัวร์
Brand : K S P
Last Update : 01:48:39 13/05/2012
กล่องกระดาษแข็ง
Brand : K S P
Last Update : 01:45:15 13/05/2012

Page View  7744  
Product Information :

Product Name:  
พิมพ์ใบปลิว
Product Category:   กระดาษและสิ่งพิมพ์
Product Sub-Category:   พิมพ์ใบปลิว
Brand:   K S P 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

ใบปลิว เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียว พิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค

 จำนวนมาก ใบปลิวจึงเน้นการพิมพ์ที่ราคาประหยัด โดยทั่วไป ใบปลิวมีอายุการใช้งานสั้น

 จึงมักใช้กระดาษบางในการพิมพ์ เช่น พิมพ์เพื่อให้ข้อมูลองค์กร ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

 และประชาสัมพันธ์งานแสดงต่างๆ ใบปลิวยังใช้เพื่อโฆษณาการส่งเสริมการตลาด

 โปรโมชั่นและส่วนลดของผลิตภัณฑ์ได้ แต่ถ้าต้องการให้ใบปลิวมีคุณภาพสูงและทนทานใน

 การใช้งานมากขึ้น เช่น การพิมพ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือ คู่มือการใช้งาน ก็สามารถเน้นงานพิมพ์

 ที่ใช้กระดาษหนาขึ้นได้ ใบปลิวสามารถพิมพ์แบบแผ่นเดี่ยว ไม่ต้องพับทบ หรือ แบบพับทบ ก็ได้

 โดยขนาดกระดาษมาตรฐานใบปลิว ได้แก่ ขนาด A3 (420X297 mm.), A4 (297X210 mm.),

 A5 (210X148 mm.), A6 (148X105 mm.) หรือ ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ

 

© 2000-2008 CopyRight by K S P Printing and Packaging Co.,Ltd.
Tel. 02-221-2073  Fax. 02-223-1438  Website. http://www.kspprinting.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login