เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
Brand : DICKEY JOHN
1. เป็นเครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบภาคสนาม สามารถอ่านค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้โดยตรง 2. มีระบบการทำงาน ด้วยระบบการวัดแบบ Capacitance, Conductance ,internal scale, temperature 3. แสดงค่าเปอร์เซ็นความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบตัวเลข (LCD Display) โดยจะแสดงชนิดของตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์, ค่าอุณหภูมิของตัวอย่าง บนจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด 106 x 56 pixels 4. มีระบบปรับค่าความชื้นที่วัดได้ตามค่าอุณหภูมิของเมล็ดอย่างอัตโนมัติ (Automatic Temperature Correction) 5. มีระบบชดเชยความชื้นที่ได้ตามสภาพแวดล้อมอย่างอัตโนมัติ (Automatic Moisture Compensation) 6. สามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของเมล็ดพันธุ์ ได้ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด 7. สามารถวัดค่าความชื้นเมล็ดอยู่ในช่วง 5 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดเมล็ดพันธุ์ มีค่าความละเอียดในการอ่านค่าความชื้นได้ละเอียด 0.1 เปอร์เซ็นต์ 8. สามารถวัดค่าอุณหภูมิของเมล็ดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
Last Update : 13:34:11 01/10/2018
เครื่องเก็บตัวอย่างดิน
Brand : Eijkelkamp
Model : 01.11.SO
Last Update : 13:32:49 01/10/2018
เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบออกภาคสนาม
Brand : ADC ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ
Model : AM 350
เป็นเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ สามารถนำไปใช้งานในภาคสนามได้ โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน กว่า 1.8 กิโลกรัม สามารถวัดหาค่าพื้นที่ใบโดยไม่ต้องเด็ดใบออกจากต้น สามารถแสดงค่าพื้นที่ใบ, ค่าความกว้าง, ค่าความยาว,ความยาวของเส้นรอบวง, ค่าเฉลี่ยและค่าผล รวม ของพื้นที่ใบบนจอแสดงค่าได้ สามารถวัดค่าพื้นที่ความเสียหายของใบไม้ที่ถูกทำลายให้สีของใบไม้เปลี่ยนไปได้ สามารถเลือกหน่วยในการวัดได้ 3 แบบ คือ มิลลิเมตร, เซนติเมตร หรือ นิ้ว
Last Update : 13:32:09 01/10/2018
สถานีตรวจอากาศ
Brand : Delta T Device
Model : WS-GP1
เป็นสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่สามารถวัดและบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างอัตโนมัติ สามารถวัดอากาศได้หลายพารามิเตอร์ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน
Last Update : 13:31:28 01/10/2018
ชุดตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
Brand : Delta-T Devices
Model : WSGP2
เป็นเครื่องตรวจวัดและบันทึกสภาพอากาศ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณน้ำมาณน้ำฝน แบบอัตโนมัติ โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกสู่คอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อได้โดยตรง
Last Update : 13:30:52 01/10/2018

Page View  8531  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดพื่้นที่ใบแบบภาคสนาม สำหรับวัดใบยาว
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องมือทางด้านพืชศาสตร์
Brand:   CID ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   1.เป็นเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ สามารถนำไปใช้งานในภาคสนามได้ 2.สามารถวัดพื้นที่ใบได้โดยไม่ต้องเด็ดใบออกจากต้น 3.สามารถแสดงค่าพื้นที่ใบ , ค่าความกว้าง, ค่าความยาว และเส้นรอบวงของตัวอย่างใบได้ 4.สามารถใช้วัดพื้นที่ใบที่มีความกว้างสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 177 มิลลิเมตร 5.สามารถใช้วัดพื้นที่ใบที่มีความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 3 เมตร
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by THAIVICTORY Co.,Ltd.
Tel. 0877148203, 0873307474 , Line Id : n0877148203  Fax. 02-253-9067  Website. www.thaivictory.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login