ฐานไม้พุทธบูชา
Brand : จิตวรานนท์กรุ๊ป
Model : N1
ฐานไม้พุทธบูชาเป็นแท่น หรือเป็นตั่งวางพระสำหรับบูชา ทำจากไม้จริงลงสีโอ๊คแดง ขนาด 16 ซม. X 16 ซม.หนา 2 ซม.และมีฝาครอบอะคิริคสูง 21 ซม.
Last Update : 07:54:07 12/04/2014
ตราไปรษรียากรที่ระลึกมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
Brand : จิตวรานนท์กรุ๊ป
Model : H39
ตราไปรษรียากรที่ระลึกมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ขนาดภาพ ( 30 ซม. x 35 ซม. )
Last Update : 07:47:39 12/04/2014
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(2)
Brand : จิตวรานนท์กรุ๊ป
Model : H38
ตราไปรษรียากรที่ระลึก งานกาชาด 2554 ขนาดภาพ ( 30 ซม. x 35 ซม. )
Last Update : 07:47:02 12/04/2014
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(1)
Brand : จิตวรานนท์กรุ๊ป
Model : H37
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตราไปรษณียากรที่ระลึกสามทศวรรษโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ขนาดภาพ ( 30 ซม. x 35 ซม. )
Last Update : 07:46:24 12/04/2014
ตราไปรษรียากรที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษก
Brand : จิตวรานนท์กรุ๊ป
Model : H36
ตราไปรษรียากรที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษก ขนาดภาพ ( 30 ซม. x 35 ซม. )
Last Update : 07:45:55 12/04/2014

Page View  6299  
Product Information :

Product Name:  
กรอบภาพตราไปรษณียากรชุดเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์
Product Category:   หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย
Product Sub-Category:   กรอบภาพไปรษณียากรที่ระลึกชุดพระ
ของขวัญ
Brand:   จิตวรานนท์กรุ๊ป 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   กรอบภาพตราไปรษณียากรชุดเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ขนาดภาพ ( 30 ซม. x 35 ซม. )
     
 

                    กรอบภาพตราไปรษณียากรชุดเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์  พระคเณศ เป็นพระนามหนึ่งของพระคเณศ แปลว่า

                    เจ้าผู้มีอำนาจเหนืออุปสรรค  เป็นโอรสของพระอุมากับพระศิวะ  มีพระพักตร์เป็นช้าง  ได้รับประทานพรจาก

                             พระศิวะให้เป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง  และให้เป็นเทพที่จะต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น

                                                                  

 

© 2000-2008 CopyRight by CHITVARANONT GROUP
Tel. 029740033, 0860717735, 0860717736  Fax. 029740033  Website. -
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login