บ้านสมหวัง1
Brand : -
Last Update : 16:41:27 01/02/2012
บ้านลุงสอน
Brand : -
Last Update : 16:39:38 01/02/2012
บ้านเตยหอม
Brand : -
Last Update : 16:38:37 01/02/2012
บ้านไพรงาม
Brand : -
Last Update : 16:37:36 01/02/2012
บ้านโมกหอม
Brand : -
Last Update : 16:36:10 01/02/2012

Page View  8152  
Product Information :

Product Name:  
บ้านลุงสอน
Product Category:   ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม
Product Sub-Category:   บ้านพัก
Brand:   - 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

บ้านลุงสอน...บ้านเรือนไทยโบราณ ติดริมคลองผีหลอก พักได้ 10-15 ท่าน
ราคาท่านละ 250 บาท (เสริมท่านละ 200 บาท) 
บริการอาหารตักบาตร ชุดละ 50 บาท

 

© 2000-2008 CopyRight by Baanrimklong Homestay
Tel. 034-752775  Fax. 034-752775-  Website. http://www.baanrimklong.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login