เรืออลูมิเนียม
Brand : Function Marine
Model : Souther 1148P
Last Update : 15:30:03 17/10/2011
เรืออลูมิเนียม
Brand : Function Marine
Model : Souther V4.4x1.5
Last Update : 15:29:17 17/10/2011
เรืออลูมิเนียม
Brand : Function Marine
Model : Souther U4.4x1.6
Last Update : 15:27:34 17/10/2011
เรืออลูมิเนียม
Brand : Function Marine
Model : Souther 1256V
Last Update : 15:26:36 17/10/2011

Page View  8393  
Product Information :

Product Name:  
เรืออลูมิเนียม
Product Category:   โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Product Sub-Category:   เรืออลูมิเนียม
Brand:   Function Marine 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

คุณสมบัติ

ยาว......................4.40 เมตร

กว้าง....................1.50 เมตร

น้ำหนักบรรทุก..........5+2 คน

 

© 2000-2008 CopyRight by Function Marine Co,. Ltd.
Tel. 02-540-6844  Fax. 02-540-6462  Website. http://www.functionmarine.com/index.php
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login