Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Brand : EASETRACK
เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
Last Update : 09:46:01 19/04/2012
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand : EASETRACK
เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
Last Update : 09:45:18 19/04/2012
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Brand : EASETRACK
งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
Last Update : 09:44:48 19/04/2012
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand : EASETRACK
ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
Last Update : 09:43:02 19/04/2012

Page View  11962  
Product Information :

Product Name:  
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมบริหารงานโรงเรียน
Brand:   EASETRACK 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
     
 

จุดเด่นของระบบ

 • รองรับกฎกระทรวงศึกษาธิการชุดล่าสุด เช่น การออกใบเสร็จ การกรอกคะแนน ระบบหลักรองรับการใช้งานที่ครอบคลุม
 • มีระบบเสริมให้ใช้งานมากมาย ในราคาย่อมเยาว์
 • เป็นระบบ เครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย (ไม่จำกัดเครื่อง)
 • มีรายงานที่ละเอียด ครบถ้วน แยกตามรายแผนก
 • ตัวโปรแกรม ถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการใช้งานจริงๆ และมีการใช้งานต่อเนื่องมากว่า 4 ปี
 • เลือกใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บข้อมูล
 • มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลางแห่งเดียว ใช้งานร่วมกันทุกแผนกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและง่ายต่อการจัดเก็บ
 • การจัดการข้อมูลหลักไม่ซับซ้อน และใช้งานได้อย่างง่าย
 • มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นรายปี สามารถเรียกดูข้อมูลปีเก่าจากทุกเครื่องได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถเปิดโปรแกรมพร้อมกันได้หลายเครื่อง และสามารถเรียกดูข้อมูลพร้อมๆกันได้
 • มีระบบกำหนดค่าเทอมและรายได้อื่น ๆ พร้อมระบบติดตามสถานะ(จม.เตือน ค้างชำระชำระบางส่วน ฯลฯ)
 • สามารถตั้งลูกหนี้ อย่างง่าย โดยการสามารถทำเป็นกลุ่ม หรือเลือกเป็นรายบุคคลได้
 • การชำระค่าเทอม มีสถานะ การจ่าย ค้างจ่าย และแสดงรายการที่ต้องชำระแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
 • สามารถแบ่งจ่ายรายงวด โดยระบุยอดและวันที่จะชำระในงวดต่อๆ ไป
 • สามารถออกใบเสร็จรับชำระค่าเทอม และใบเสร็จซื้อใบสมัคร
 • มีระบบการเข้ารหัส เพื่อล๊อกการทำรายทางการเงิน ป้องกันการแก้ไข และทุจริต พร้อมรายงานสรุปรายวัน
 • มีระบบทุนการศึกษา สามารถกำหนดรายชื่อทุนได้เอง และผูกกับการชำระเงิน (ยกเว้นชำระ หรือชำระบางส่วน)
 • สามารถ Export ข้อมูล(ข้อมูลหลักต่างๆที่กำหนดไว้ เช่นวิชาเรียน รายการค่าเทอม ฯลฯ)ไปยังปีการศึกษาใหม่
 • สามารถเลื่อนชั้นได้หลายรูปแบบ (เลื่อนแบบยกชั้น  แบบสลับตามลำดับผลการเรียน หรือจัดชั้นเอง)
 • มีรายงานพร้อมใช้มากมาย เช่น ปพ. 1  ปพ. 5  ปพ.6 ต.2ก แผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ฯลฯ
 • มีระบบการเก็บคะแนนที่ละเอียด สามารถเก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา 
 • มีระบบเสริมให้เลือกใช้มากมาย เช่น ระบบจัดตารางสอน ระบบบริหารจุดขาย ระบบเช็คการเข้าออกนักเรียน ฯลฯ
 • รองรับได้ทั้งกับโรงเรียนสายสามัญ สายอาชีพ โรงเรียนพาณิชยการ หรือศูนย์ภาษา

 

ฝ่ายทะเบียนนักเรียน

จัดการข้อมูลนักเรียน

 

 • สามารถทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น ประวัติทั่วไป ประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพนักเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา
  ผู้ปกครอง รายละเอียดการรับทุนต่างๆ และแสดงการค้างชำระค่าเทอม
 • ตัวระบบสามารถกำหนดเลขที่นักเรียนอัตโนมัติได้
 • สามารถกำหนดช่วงชั้น โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายช่วงชั้น
 • สามารถมีระบบการค้นหาข้อมูล นักเรียนได้ทั้ง รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน(บางคำ) หรือค้นหาตาม ห้องเรียนได้
 • สามารถกำหนดนักเรียนไว้ล่วงหน้าได้
 • รองรับการรับเด็กนักเรียนจากภายนอกช่วงเวลาเรียนพิเศษปิดเทอมได้ โดยรหัสนักเรียนจะไม่ซ้ำกับกลุ่มนักเรียนหลัก
 • สามารถ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ลาออก และแสดงวันที่ลาออก พร้อมเหตุผลที่ลาออก และสามารถดึงไปโชว์ในส่วนของใบรับรอง
  ผลการเรียนได้อีกด้วย
 • มี Master Config เพื่อให้ผู้กำหนดเองได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น ชั้นเรียน ระดับชั้น ข้อมูลนักเรียน เหตุผลการลาออก นักเรียนทุน ข้อมูลครู เป็นต้น
 •  สามารถเลื่อนนักเรียนข้ามช่วงชั้นเมื่อสิ้นภาคเรียนที่สอง โดยสามารถเลือกรูปแบบในการเลื่อนชั้นได้เช่น แบบสลับเรียงตามคะแนนสอบ หรือ ยกชั้นเรียน หรือ แบบ Manual
 • จัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนทุกช่วงชั้น พร้อมประวัติโดยละเอียดและ ผลการเรียนในแต่ละชั้นที่ผ่านมา
 • สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ โดยระบุเลขประจำตัวชั่วคราวก่อน และเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวจริงภายหลัง
 • สามารถย้ายนักเรียนไป folder นักเรียนลาออก (โดยประวัติยังคงเก็บไว้อยู่)
 • มีระบบสืบค้น (Intelligent Search) ช่วยให้ค้นหานักเรียนแบบเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้ได้กับโรงเรียนที่มีการสอน Bilingual Program ได้
 • พิมพ์ใบสรุปรายชื่อนักเรียน ทั้งที่เรียนอยู่ปัจจุบัน หรือ ลาออกไปแล้ว โดยระบุปีการศึกษา ภาคเรียน หรือจะสั่งพิมพ์จากรหัสนักเรียน หรือ เลือกค้นหารายชื่อโดยแยกตามชั้นตามห้องได้
 • สามารถเก็บประวัติสุขภาพของนักเรียนได้
 • มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระดับเมนู

ส่งออกข้อมูลนักเรียน

 

 • สามารถส่งข้อมูลนักเรียนออกโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • สามารถพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนได้จากระบบทันที
 • สามารถพิมพ์รายงานใบรับรองต่าง เช่น ปพ.7A ปพ.7B ปพ.1 (แยกช่วงชั้นที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4)
  รวมถึงใบรับรองความประพฤติ(ทั้งไทยและอังกฤษ)ได้
 • สามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้นเรียนได้

ฝ่ายทะเบียนบุคลากร

จัดการข้อมูลบุคลากร

 • สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้อย่าสะดวกและรวดเร็ว และมีการ Update ข้อมูลให้กับทุกฝ่ายทันทีที่มีการแก้ไข
 • สามารถเชื่อมต่อตรงกับโปรแกรม Payroll ที่ใช้สำหรับทำค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมดรวมถึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ 
  อีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการครู การคิดคำนวณเงินประกันสังคม หรือเงินภาษีต่างๆ
 • สามารถเชื่อมต่อไปยังโปรแกรม Time Attendance (ระบบเช็คเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือบัตรประจำตัว)
  เพื่อบันทึกเวลา การเข้าออกงานของครูผู้สอนแต่ละท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถทำงานควบคู่ไปกับโปรแกรม Payroll ข้างต้น
 • สามารถมีระบบค้นหารายชื่อบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว
 • มีรูปภาพสีประกอบ สำหรับครูผู้สอนแต่ละท่าน ในทะเบียนประวัติ
 • สามารถเก็บประวัติข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุตร ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลการอบรมต่างๆได้
 • มีระบบ User Name & Password เพื่อกำหนดสิทธิครูผู้สอนแต่ละท่าน ในการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการโรงเรียน
 • รองรับการเก็บข้อมูลทั่วไปของบุคลากรอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็น เลขที่ สช.11 เลขที่สมาชิก ชพค. เลขที่สมาชิก ชพส. ข้อมูลบุตร ประวัติการศึกษา ข้อมูลการฝึกอบรม รูปภาพ เป็นต้น
 • ฐานข้อมูลบุคลากรนี้ เชื่อมต่อตรงกับโปรแกรม Payroll ที่ใช้สำหรับทำค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมด รวมถึงมี   Features ต่าง ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการครู การคิดคำนวณเงินประกันสังคม หรือเงินภาษีต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • มีระบบค้นหาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะค้นหาโดย ชื่อ หรือ นามสกุล

ส่งออกข้อมูลบุคลากร

 • สามารถสั่งพิมพ์รายงานทะเบียนบุคลากรได้
 • เลือกพิมพ์ประวัติครู รายบุคคล ตามรูปแบบของทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ฝ่ายวิชาการ ตัดเกรดวัดผล

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

 • สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินแยกตามรายวิชาได้
 • สามารถส่งรายการเกณฑ์การประเมินไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
 • สามารถคัดลอกเกณฑ์การประเมินไปวิชาอื่นๆได้
 • สามารถลบและแก้ไขเกณฑ์การประเมินได้
 • สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินต่างๆ ได้เอง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การเก็บคะแนนของแต่ละวิชา เพราะแต่ละวิชาอาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน หากวิชาใดที่ใช้เกณฑ์เหมือนกันก็ไม่ต้องกำหนดใหม่สามารถที่จะ Copy เกณฑ์การประเมินไปใช้กับวิชาใหม่ได้เลย

การเก็บคะแนนและกรอกคะแนน

 • สามารถกำหนดหัวข้อการเก็บคะแนนย่อยแต่ละวิชาได้
 • สามารถกำหนดการเก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา แบ่งย่อยได้หลายครั้ง
 • สามารถส่งคะแนนที่กรอกตามรายวิชาออก โปรแกรม Microsoft Excel ได้ และสามารถนำเข้าคะแนนจากโปรแกรม 
  Microsoft Excel ได้เช่นกัน
 • สามารถแสดงข้อมูลผลการสอบแต่ละครั้ง และแสดงสถานะนักเรียนที่ผ่าน และไม่ผ่าน
 • สามาสามารถดูสรุปคะแนนวิชาที่มีการรวมวิชาเรียนมากกว่าหนึ่งวิชา (Split วิชา) ได้
 • สามารถค้นหาวิชาที่ยังไม่ได้คีย์คะแนน ได้ โดยค้นได้จาก วิชา รหัสครูประจำวิชา ชื่อครูประจำวิชา หรือจากเกณฑ์ต่างๆ
 • สามารถแก้ไขคะแนนและกรอกคะแนนการสอบซ่อม ในการสอบแต่ละครั้ง
 • สามารถตรวจสอบได้ว่า ครูประจำวิชาท่านใด ที่ยังไม่ได้คีย์กรอกคะแนน
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ครูที่สามารถเข้าไปกรอกคะแนนตามรายวิชาที่สอนได้
 • การกรอกคะแนนสามารถแยกการเก็บคะแนนย่อยได้มากถึง 10 ครั้ง ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน
 •  สามารถกรอกคะแนนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งได้
 • การกรอกคะแนนหากกรอกไม่เสร็จสามารถที่จะกลับมากรอกเพิ่มเติมได้อีกครั้งหรือแม้แต่ Export คะแนนเพื่อที่จะไปกรอกต่อที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยจะ Export ให้เป็นไฟล์ Excel ให้ เมื่อกรอกเสร็จผู้ใช้สามารถที่จะ import เข้าระบบได้เอง
 • สามารถกรอกสถานะนักเรียนกรณีที่ไม่มาสอบได้เช่น ขาดสอบ ลาป่วย หรือแม้แต่ได้ทุนไปเรียนต่างๆ ได้ซึ่งคะแนนต่างๆ จะเปลี่ยนเป็นสถานะนักเรียนแทนเพื่อให้ผู้ที่มาตรวจสอบคะแนนทราบ

การสรุปคะแนนและคิดเกรด

 

 • สามารถคำนวณคะแนน และคิดเกรด ของแต่ละวิชา พร้อมแสดงเกรดที่ได้
 • สามารถแสดงข้อมูลลำดับที่ของชั้นและลำดับที่ของห้องพร้อมแสดง GPA และเปอร์เซ็นต์ที่ได้
 • การคำนวณคิดเกรดปลายภาค สามารถที่จะเลือกคิดเกรดได้ทีละชั้นเรียน โดยไม่ต้องคำนวณพร้อมกันทั้งโรงเรียนเพราะทำให้ล่าช้าเนื่องจากข้อมูลเยอะ
 • การคีย์คะแนนนั้น สามารถเลือกคีย์ที่ช่องสรุปคะแนน หรือจะคีย์ตามแต่ละช่องคะแนนเก็บย่อยได้เช่นกัน
 • ตัวระบบสามารถตรวจสอบได้ว่า อาจารย์ประจำวิชาท่านใดยังไม่ได้คีย์คะแนน โดยสามารถเลือกดูตามช่วงเวลา หรือดูจาก    การสั่งพิมพ์รายงานสรุปได้
 • สามารถแก้ไขคะแนน และเกรดหลังจากที่มีการคิดคำนวณเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่กระทบกับเกรดหรือคะแนนเดิม กรณีนี้ใช้เมื่อเด็กติด 0 หรือติด ร ต้องการจะแก้ไขให้เป็นเกรด 1
 • กรณีที่นักเรียนสอบตก (ไม่ผ่าน)ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน สามารถที่จะกรอกคะแนนซ่อมได้

ฝ่ายการเงิน

การตั้งค่าเทอม

 

 • สามารถกำหนดประเภทรายการจ่ายค่าเทอม เป็นหมวดๆ ได้และกำหนดรายละเอียดที่เรียกเก็บได้เองตามความต้องการ
 • สามารถกำหนดรายการค่าเทอมและรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ราคา ประเภท หมายเหตุ นักเรียน(เก่า,ใหม่) รวมไปถึงค่าเรียนซ่อมเสริมได้
 • สามารถแยกประเภทนักเรียน ประจำ ไปกลับ เบิกได้ เบิกไม่ได้   ออกเป็นกลุ่มได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา
 • สามารถ Export ข้อมูลรายการค่าเทอม ไปปีการศึกษาต่อไปได้ และสามารถแก้ไขรายการที่ต้องการได้
 • สามารถกำหนดค่าใช้จ่าย ให้แต่ละชั้นเรียนได้ หรือเป็นรายบุคคล
 • ทำการลงเรียนซ่อมหรือเรียนเสริมได้

การชำระค่าเทอม

 

 • สามารถเรียกดูประวัติการจ่ายค่าเทอมแต่ละเทอมได้
 • ตัวระบบสามารถรับการชำระบางส่วนได้ เลือกตามรายการที่ต้องการจ่ายได้ หรือชำระค่าเทอมย้อนหลัง หรือล่วงหน้าได้
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากตัวระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถยกเลิกใบเสร็จได้ รวมไปถึงการสามารถกำหนดชื่อผู้รับเงินได้
 • สามารถแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายงวดได้ โดยสามารถกำหนดจำเงินที่จ่ายในแต่ละงวด และวันที่ที่ต้องการชำระ
 • รองรับเด็กทุนที่กำหนดให้ชำระค่าเทอมบางส่วน หรือยกเว้นชำระค่าเทอม
 • ระบบสามารถบันทึกวันที่จ่ายเงิน, เลขที่ใบเสร็จ, เลขที่ลูกหนี้
 • สามารถเรียกดูรายการบัญชีที่ค้างจ่าย
 • สามารถกำหนดประเภทของการชำระเงิน ได้แก่ เงินสด, เช็ค/ดราฟ
 • สามารถออกบิลไปก่อน และชำระทีหลังได้
 • สามารถเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นชะระเงินแล้ว
 • สามารถทำงานพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยข้อมูลจะ Update ให้กับทุกเครื่องที่ใช้ระบบเป็นข้อมูลเดียวกัน
 • การชำระค่าเทอม ทำได้อย่างง่ายดายโดยระบุรหัสนักเรียน หรือชื่อ อีกทั้งสามารถค้นหาโดยเลือกชั้นเรียน ห้องเรียนได้
 • การรับชำระค่าเทอม สามารถรับชำระได้หลายๆ เครื่องพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกันได้
 • รองรับการชำระค่าสมัครในกรณีที่รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ พร้อมเรียงเลขที่ใบเสร็จคนละชุดแยกจากใบเสร็จค่าเทอม
 • แสดงสถานะรายการที่ชำระแล้ว และที่ยังไม่ได้ชำระ ไว้อย่างชัดเจน
 • มีระบบการเข้ารหัสของผู้รับชำระเงิน โดยจะระบุชื่อผู้รับชัดเจน และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้
 • มีระบบการตัดยอดปิดรับชำระเงินรายวัน ณ ช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละวัน การชำระหลังเวลานั้นจะเป็นยอดของวันถัดไป
 • รายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถแยกประเภทได้ว่าสำหรับนักเรียนกลุ่มใด กลุ่มประจำ หรือไปกลับ เบิกได้ เบิกไม่ได้
 • ใบเสร็จรับเงินมี 2 รูปแบบ แบบเต็มกับแบบปกติ สามารถ Set ได้ว่ารายการให้แสดงผลหรือไม่ให้แสดงผล
 • แต่ระบบก็สามารถตรวจสอบได้ว่าชำระแล้วหรือยังไม่ได้ชำระ
 • สามารถเรียกดูชื่อผู้รับเงินย้อนหลังได้
 • ชำระค่าเทอม โดยสามารถระบุรหัสนักเรียน ชื่อ หรือสกุล นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาโดยทำการกรอง ชั้นเรียนและห้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • สามารถเลือกรายการจ่ายให้กับบางชั้นหรือทั้งหมดได้
 • สามารถตั้งลูกหนี้ได้รอการชำระเงินได้ทั้งเป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน
 • รองรับการรับชำระค่าใบสมัครพร้อมมีรายงานแจงยอดผู้สมัคร
 • ตัวระบบสามารถรับการชำระบางส่วนได้ หรือชำระค่าเทอมย้อนหลัง พร้อมทั้งยังแจงสถานนะค้างจ่ายด้วยได้
 • เรียกดูประวัติการชำระเงินของนักเรียนแต่ละคน และพิมพ์ใบเสร็จซ้ำได้
 • เรียกดูรวมรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าเทอม หรือชำระไม่ครบ แยกตามช่วงชั้น ชั้น ห้อง
 • พิมพ์จดหมายเตือนชำระค่าเทอม โดยสามารถเลือกกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงิน และระบุชื่อผู้พิมพ์จดหมายได้
 • รองรับการชำระเงินด้วยเช็ค/ดราฟ

รายการลูกหนี้

 

 • สามารถตั้งลูกหนี้ ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มได้ ซึ่งแบบรายกลุ่มจะมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตามชั้นเรียน ห้องเรียน 
  และรวมไปถึงการยกเลิกบัญชีลูกหนี้
 • สามารถตั้งหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระค่าเทอมได้ รวมไปถึงยกเลิกการตั้งหนี้สูญได้
 • สามารถเรียกดูรายการค้างจ่ายแบบรายบุคคลได้
 • สามารถ ลบหรือยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายบางรายการได้
 • สามารถคืนสถานะปกติได้
 • สามารถแยกกำหนดค่าเทอม สำหรับนักเรียนเก่าและใหม่ รวมถึงการกำหนดรายการต่างๆ ได้อย่างอิสระ
 

© 2000-2008 CopyRight by CALVERY International Co., Ltd.
Tel. 02-6812358(-60), 086-321-0856  Fax. 02-6812356  Website. www.easetrack.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login