Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Brand : EASETRACK
เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
Last Update : 09:46:01 19/04/2012
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand : EASETRACK
เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
Last Update : 09:45:18 19/04/2012
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Brand : EASETRACK
งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
Last Update : 09:44:48 19/04/2012
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand : EASETRACK
ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
Last Update : 09:43:02 19/04/2012

Page View  11826  
Product Information :

Product Name:  
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมจัดการเวลาทำงาน
Brand:   EASETRACK 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
     
 

เครื่องรูดบัตร

 

 • หลังจากจับคู่ได้ถูกต้องแล้วว่ารหัสพนักงานตรงกับพนักงานคนใด ส่วนต่อไปคือการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ รายเดือนหรือรายวัน โดยหน้าที่นำเข้าข้อมูลนี้จะต้องสามารถแยกให้เห็นได้ชัดเจนว่า พนักงานคนไหนที่ได้ทำการนำเข้าข้อมูลการเข้าออกงานแล้วเสร็จบ้าง
 • ตัวระบบจะสามารถรองรับการบันทึกเวลา หรือแสกนลายนิ้วมือเข้าออกต่างสาขาด้วยเช่นกัน คือในวันเดียวกัน หากมีรหัสพนักงานคนเดียวกัน มีการแสกนค่าเข้างานจากที่หนึ่ง   ก็สามารถรับค่าของพนักงานคนนั้นในการแสกนค่าออกงานจากอีกไซท์งาหนึ่งได้เช่นกัน
 • ตารางแสดงรายการรวม(หลังจากรับค่าแล้ว) สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าพนักงานคนใด มีการแสกนลายนิ้วมือเข้างานและไม่ได้แสกนลายนิ้วมือเพื่อออกงาน หรือมีการแสกนมากกว่าสองครั้งซ้ำ ๆ กัน โดยตัวระบบนั้น นอกเหนือจากให้กำหนดแก้ไขค่าได้ทีละคนแล้ว ยังสามารถให้เลือก auto ได้ โดยเครื่องจะตัดแค่การรับค่าแสกนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเท่านั้น

 

 

การนำเข้าฐานข้อมูลพนักงานจาก Payroll

  • สามารถทำการนำเข้ารายชื่อพนักงานทั้งหมด รวมถึงรหัสแผนกจากโปรแกรม Payroll เพื่อทำการ Mapping กับรหัสพนักงานตามรูปแบบของเครื่องบันทึกเวลา

 

  • กรณีมีพนักงานเข้าใหม่หรือมีการย้ายแผนก ให้ใช้หน้าประวัติพนักงานใน payroll เป็นหลัก เนื่องจากมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ในการคิดคำนวณภาษี

 

 • ฐานข้อมูลพนักงานหลักทั้งหมดจะอยู่ที่ โปรแกรม Payroll โดยจะมีการเพิ่มฟิวหลักบันทึกค่าเกี่ยวกับตำแหน่งงานและปี รวมถึง ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และความดีความชอบ ความผิดต่าง ๆ ไว้ที่โปรแกรมหลัก

การส่งออกข้อมูลโปรแกรมไปยัง Payroll

  •  ตัวระบบสามารถจัดเก็บประวัติเงินได้และเงินหักของพนักงานแต่ละคนในแต่ละช่วง เพื่อพร้อมใช้ในการเรียกดูในรูปแบบของรายงาน 

 

 •  สามารถส่งออกข้อมูลเฉพาะช่วงเวลา หรือ เฉพาะคน หรือ ทั้งหมดในรูปของแบบของไฟล์  ที่คำนวณเสร็จแล้ว และพร้อมใช้งานควบคู่ไปกับโปรแกรม Payroll เพื่อพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือนและใช้คิดคำนวณภาษีต่างๆ

คุณสมบัติ

       สำหรับตัวโปรแกรมที่นำเสนอมานี้จะมี คุณสมบัติแบ่งแยกออกเป็นส่วนหลักๆ ไดดังนี้

กำหนดวันเวลาของการทำงาน

 •  สามารถกำหนดจำนวนวันทำงานในหนึ่งสัปดาห์ ช่วงเวลาพักเที่ยง รวมถึงเวลาเข้างาน และเวลาออกงานตามเงื่อนไขมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานหลักในการคิดคำนวณค่าล่วงเวลาและการหักเงินกรณีมาสาย รวมถึงวันหยุดประจำปีของทางบริษัทฯ ได้

 กำหนดเงื่อนไขการคิดค่าล่วงเวลา(ถ้ามี)

 • สามารถกำหนดเงื่อนไขหน่วยย่อยในการคิดคำนวณค่าล่วงเวลาได้สูงสุดเป็นนาที สามารถกำหนดช่วงได้สูงสุดถึงเวลาเข้างานในอีกวันรุ่งขึ้น (ข้ามผ่านเที่ยงคืน)และสามารถกำหนดจำนวนตัวคูณของแต่ละระดับขึ้นได้อย่างละเอียด โดยใช้จุดทศนิยมสองหลัก
 • สามารถมีการสอดแทรกเงื่อนไขพิเศษที่ใช้เกี่ยวเนื่องไปถึงการคิดคำนวณเงินหัก และการบักทึกการมาสาย
 • สามารถกำหนดค่าล่วงเวลารวมถึงวันหยุด และวันหยุดพิเศษได้
 • สามารถกำหนดค่าล่วงเวลาเป็นตัวเงิน พร้อมสามารถตั้งเวลาค่าหน่วงได้

กำหนดเงื่อนไขการหักลามาสาย และเงื่อนไขพิเศษ

 • สามารถกำหนดเงื่อนไขหน่วยย่อยในการคิดคำนวณเงินหักจากการมาสายได้สูงสุดเป็นนาที และสามารถกำหนดเงื่อนไขพิเศษ ในการหักเงิน หรือ  ในการบันทึกการมาสายได้
 • สามารถมีการสอดแทรกเงื่อนไขพิเศษที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับการบันทึกเวลาเข้าออกงานได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการหักเงินมาสายชนิด นับจำนวนครั้ง(ไม่สนใจเวลา) และกำหนดได้ว่าสายกี่ครั้งหักเงินเท่าไร หรือ เป็นการหักเงินรายชม.จากฐานเงินเดือน และเลือกได้ว่าจะหักไปยังเงินเดือนหรือเงินได้พิเศษ หรือ จะให้หักเป็นรายครั้งตามเวลาที่มาสายก็ได้อีกเช่นกัน

 

ตารางคำนวนและปรับแต่งรายละเอียด

 • ในโปรแกรมจะแยกสามส่วนจากกันอย่าชัดเจนเพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น คือ ค่าล่วงเวลา  มาสาย/ออกก่อน  ขาดงาน  ใช้ในการคำนวณค่าล่วงเวลา รวมถึงเงินหักจากการมาสาย ขาดงาน โดยสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้   โดยเครื่องจะทำการคำนวณตัวเลขเงินจากการประมวลผลโดยเปรียบต่างจากหน้ากำหนดเงื่อนไข แล้วทำการคำนวณแต่ละวันของครูแต่ละคน เพื่อรวบรวมเป็นตัวเลขพร้อมจะนำไปใช้ในโปรแกรม payroll โดยทางเข้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณมือทีละคน

การจัดพิมพ์รายงาน

ส่วนของการพิมพ์รายงาน  สามารถแยกออกเป็นหลัก ๆ ได้ทั้งหมด 2 ส่วนดังรายการต่อไปนี้

 • รายงาน Time Sheet เป็นรายงานสรุปของพนักงานแต่ละคน ในนั้นจะระบุ เป็นรายเดือน ว่าแต่ละวันในเดือน มีเวลาเข้าออกกี่โมง มีค่าล่วงเวลาเท่าไร บ้าง รวมถึงมีลายเซ็นต์พนักงานในแต่ละวัน พร้อมทั้งช่องให้หัวหน้าเซ็นต์ตรวจสอบ(ก่อนส่งทำเงินเดือน)
 • สรุปยอดรายเดือน ทั้งหมด (รายได้ เงินได้พิเศษ รวมทั้งจำนวนวันขาดลามาสายทั้งหมดของพนักงานทุกคน โดยสามารถเลือกดูรายคน รายแผนก ในแต่ละเดือนได้
 • สรุปยอดรายปี
 • OT Report : สามารถเรียกดูรายงานค่าล่วงเวลาในรูปแบบของตัวเงิน(ที่คำนวณแล้ว) หรือจำนวนชั่วโมงเป็นรายแผนก หรือเป็นรายบุคคล หรือสามารถเรียกดู Top Rank ของพนักงานที่ได้ OT สูงสุดได้อีกด้วย
 • Allowance Report : สรุปรายงานเงินได้พิเศษต่าง ๆ สามารถเรียกดูเป็นรายบุคคล หรือ รายแผนก หรือเรียกดูตามตำแหน่งงาน  ทั้งนี้สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูถอยหลังได้ไม่จำกัด
 • รายงานสรุปยอด : สามารถเรียกดูรายงานเงินหักในรูปแบบของตัวเงิน(ที่คำนวณแล้ว) หรือเป็นรายบุคคล   โดยเป็นตัวเลขสรุป เงินได้ โดยเอาเงินได้พิเศษ มาหักกับเงินหัก พร้อมสรุปยอดคงเหลือให้เห็นชัดเจน
 • แบบฟอร์ม(สั่งพิมพ์) บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด เพื่อนใช้เซ็นต์ชื่อรับรองในแต่ละวัน

ส่วนเพิ่มเติมพิเศษ

 • กำหนดเวลาเข้าออกงาน ของแต่ละแผนกไม่ตรงกัน และกำหนดให้พนักงานขั้นอยู่กับแผนกใดก็ให้ใช้เวลาเข้าออกของแผนกนั้นๆ ในการคิดคำนวณเวลา
 • ตั้งเวลาหน่วงในการไม่คิดหักเงินมาสาย รวมถึงช่วงเวลาหักเงินมาสายแบบกำหนดได้เอง

 

 

BackUp Data

 • สามารถทำการ backup ข้อมูลที่ได้รับมาลงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือ การชำรุดเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สามารถดึงเอาข้อมูลที่ backup ไว้กลับมาใช้ได้อย่างง่ายดาย
 • มี script ให้ระบบทำการ backup ฐานข้อมูลแบบอัติโนมัติ โดยไม่ทับไฟล์เดิม การบันทึกแต่ละครั้งจะเปลี่ยนเป็นชื่อตามวันเวลา แยกเป็นไฟล์ไป
 

© 2000-2008 CopyRight by CALVERY International Co., Ltd.
Tel. 02-6812358(-60), 086-321-0856  Fax. 02-6812356  Website. www.easetrack.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login