Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Brand : EASETRACK
เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
Last Update : 09:46:01 19/04/2012
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand : EASETRACK
เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
Last Update : 09:45:18 19/04/2012
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Brand : EASETRACK
งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
Last Update : 09:44:48 19/04/2012
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand : EASETRACK
ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
Last Update : 09:43:02 19/04/2012

Page View  9550  
Product Information :

Product Name:  
Point Of Sale System (P.O.S.S.) โปรแกรมการจัดการงานขายหน้าร้าน
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมบริหารงานจัดการร้านอาหาร
Brand:   EASETRACK 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

        ปัจจุบัน มีร้านอาหารใหม่ๆ มากขึ้น หลากหลายรูปแบบที่ดึงดูดลูกค้า การบริการที่ดีและรวดเร็วเป็นอีกส่วนที่ทำให้ลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้น การนำเทคโนโลยีและโปรแกรมมารวมกัน จะได้ระบบที่ ช่วยให้คุณบริหารงานได้ง่ายขึ้น Easetrack.com จึงได้พัฒนาระบบบริหารงานร้านอาหาร ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องคำนวณ รายรับ-รายจ่ายเอง รวมไปถึงช่วยวางแผนการขายในแต่ละวันได้ รายละเอียดข้อมูลการใช้วัตถุดิบ ตรวจสอบยอดขาย การรับ Oder อาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ดูยอดขายต่อวัน เพื่อทำให้ร้านอาหารของคุณ มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ระบบควบคุมการขายหน้าร้านดังกล่าว จะสามารถรับออเดอร์ โดยแยกเป็นโต๊ะ หรือแยกระบุรายชื่อลูกค้าได้ และสามารถรับออเดอร์ได้ทั้งจากเครื่อง Terminal หรือแม้แต่ Pocket PC และสามารถยิงออเดอร์ดังกล่าวไปยังครัว พร้อมระบุชื่อโต๊ะ เพื่อจัดส่งต่อไป  ตัวระบบดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการรับชำระเงิน อีกทั้งยังสามารถควบคุมตัดสต๊อกวัตถุดิบได้ตามที่กำหนดไว้ด้วย

ดังนั้นระบบฐานข้อมูลของระบบจึงแยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

          1. ฐานข้อมูลลูกค้า  
          2. ฐานข้อมูลพนักงาน 
          3.ฐานข้อมูล Supplier
          4. ฐานข้อมูลสินค้า

·     สามารถกำหนดรหัสสินค้าแยกหมวดหมู่ และใช้สองภาษา(ไทย + อังกฤษ) อีกทั้งยังสามารถกำหนดการตัดสต๊อก ในทุก ๆ การขายได้ ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

·     สามารถเลือก ระบุสินค้าแยกตาม ไซด์ หรือ สี หรือ ประเภท ได้ตามความต้องการ

·     สามารถระบุราคาขาย และราคาทุนเพื่อใช้ในการเรียกดูรายงานได้   

·     สามารถระบุได้ว่าสินค้ารายการใดสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้

·     สามารถที่จะเลือกเช็คว่าเป็นสินค้ายกเลิกทำให้รายการนั้นจะถูกซ่อนไว้ในระบบ แต่ก็สามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

 

โปรแกรมใช้งานแยกตามส่วนดังนี้

     - เช่นข้อมูลของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปพิมพ์ใบกำกับภาษี  และเก็บเป็นข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการ

     - ข้อมูลพนักงาน  เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์  โทรเพื่อนำไปทำการกำหนดสิทธืในการเข้าถึงเมนู และโปรแกรมอื่นๆ

     - ข้อมูลของSupplier กรณีที่มีมากกว่า 1  ราย ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะสามารถเชื่อมต่อไปยังใบจัดซื้อได้อีกด้วย

 

 

ส่วนงานหน้าร้าน

 • กำหนดประเภทการรับบริการ  สามารถกำหนดได้แบบ Eat in  หรือ Take Away หรือ Delivery  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มจุดรับบริการหน้าร้านได้หลายจุด ซึ่งแตกต่างตามความเหมาะสมของการใช้งาน
 • รับจองโต๊ะล่วงหน้า
 • การ สั่งอาหาร  มีหน้าจอเพื่อให้บันทึกการสั่งอาหาร และเช็คบิล  ซึ่งจะประมวลผลรายการส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ  รองรับการย้ายโต๊ะของลูกค้า และระบุจำนวนลูกค้าพร้อมบันทึกชื่อผู้รับรายการอาหารได้ด้วย
 • การรับชำระ  แบ่งเป็น เงินสด  เครติด  คูปอง  อีกทั้งยังรองรับการออกบิล แบบแยกบิล และรวมบิล
 • รองรับการบันทึกการยกเลิกบิล ( ตามสิทธิ์ที่กำหนด )
 • สามารถทำการยกเลิก หรือแก้ไขรายการอาหารที่สั่ง (ตามสิทธิ์ที่กำหนด) และจะมีการบันทึกข้อมูลการเก็บเงิน รวมถึงการยกเลิก หรือแก้ไข
 • สามารถจัดการเรื่องการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และสั่งพิมพ์ได้
 • เพื่อป้องกันการทุจริต ระบบสามารถบันทึกการนำเงินเข้า และออกจากลิ้นชักได้ รวมถึงสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้
 • การทำงาน Cashier ให้มีลักษณะการใช้งานที่ง่าย และมีการแสดงจำนวนเงินด้งตัวอักษรขนาดใหญ่ที่หน้าจอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการรับชำระเงิน และทอนเงิน

 

 

ส่วนงานหลังร้าน

 • ข้อมูลสินค้า (รหัสสินค้าที่กำหนดโดยเครื่อง รหัสสินค้าที่กำหนดเอง และเลขรหัสบาร์โค๊ด) มีการกำหนดจุดต่ำสุดในการสั่งซื้อวุตถุดิบเพิ่ม  อีกทั้งยังสามารถขายอาหารเป็นชุด แระบอกถึงต้นทุนและกำไรของสินค้าอีกด้วย
 • เก็บข้อมูล Supplier กรณีมีมากกว่า 1 ราย 
 • ข้อมูลกลุ่มสินค้า เพื่อกำหนดหมวดหมู่ของสินค้า
 • รายการสินค้าหมวด กำหนดเพื่อให้มีผลต่อการสั่งอาหารหน้าร้านได้
 • ข้อมูลโต๊ะ
 • ข้อมูลพนักงานในร้าน 
 • ประมวลผลสิ้นวัน
 • แสดงจำนวนเงินรายได้ภายในวัน เทียบกับยอดเงินนำส่งประจำวันจากทุกเครื่องรับ
 • ประมวลผลเพื่อออกรายงานประจำวัน
 • ตัดสต็อกสินค้าตามจำนวนที่ขาย
 • สามารถแก้ไขคำพูดท้ายใบเสร็จได้
 • ระบบบริหารข้อมูล

               - สามารถเลือกล้างข้อมูลเก่า เพื่อนำไปสำรองข้อมูล และสามารถเรียกคืนข้อมูลได้

               - กำหนดสิทธิการใช้งานระบบของผู้ใช้งานแต่ละคน

 • การตรวจนับ Stock  สามารถพิมพ์รายการสินค้าที่ต้องการตรวจนับ พร้อมกับกรอกข้อมูลตรวจนับ  ระบบจะทำการเทียบให้เห็นข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่

 

 

ส่วนคอมพิวเตอร์มือถือ

 • สามารถ Log-in เข้าไปทำงานด้วย User Name & Password เช่นเดียวกับ Terminal อื่น ๆ
 • สามารถสั่งอาหาร ตรวจสอบสถานะโต๊ะ (ว่างหรือไม่ว่าง) ตรวจสอบรายการอาหาร หรือแม้แต่สั่งอาหาร ยิงไปยังครัวได้เช่นเดียวกับเครื่อง Terminal
 • มีระบบเก็บฐานข้อมูลไว้ที่เครื่อง และสามารถทำงานในแบบ Off-Line ได้
 • สามารถสั่งพิมพ์บิลได้ (ผ่านเครื่องพิมพ์แบบ Mobile)
 • สามารถทำการรับออเดอร์ในรูปแบบของ Off-Line แล้วกลับมา Sync ข้อมูลลงเครื่องได้ภายหลัง

 

 

© 2000-2008 CopyRight by CALVERY International Co., Ltd.
Tel. 02-6812358(-60), 086-321-0856  Fax. 02-6812356  Website. www.easetrack.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login