Hydrocarbon Cleaner
Brand : FUCHS
Last Update : 10:58:31 09/02/2011
น้ำมันป้องกันสนิม
Brand : FUCHS
Last Update : 10:54:48 09/02/2011
ลูบริเทค
Brand : FUCSH
สารหล่อลื่นและจาระบีชนิดพิเศษ
Last Update : 10:39:46 09/02/2011

Page View  9162  
Product Information :

Product Name:  
ลูบริเทค
Product Category:   ปิโตรเลี่ยมและแก๊ส
Product Sub-Category:   น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษ
Brand:   FUCSH 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   สารหล่อลื่นและจาระบีชนิดพิเศษ
     
 

สารหล่อลื่นและจาระบี ชนิดพิเศษสำหรับสภาวะการทำงานพิเศษที่สารหล่อลื่นปกติไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งงานที่ต้องเติมสารหล่อลื่นเพียงครั้งเดียวเพื่อการหล่อลื่นตลอดอายุ การใช้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.fuchs-lubritech.com

 

© 2000-2008 CopyRight by Siam-Fuchs Lubricants Co.,Ltd.
Tel. (662) 615-0168-75
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login