ซอฟต์แวร์คืออะไร
ซอฟแวร์ ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่จะสั่งและควบคุมให้ฮาร์ดแวร็คอมพิวเตอร์ทำงาน เราไม่สามารถจับต้อง ซอฟต์แวร์ ได้โดยตรงเหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์ เพราะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ซอฟต์แวร์ ที่มักติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อทำงานทันที่ที่เปิดเครื่องคือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สรุปแล้ว ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมชุดคำสั่งไว้ควบคมคอมฯให้ทำงาน
Last Update : 12:20:10 08/11/2013
โปรแกรมบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning)-MRP
Brand : Q.Soft MRP
Model : MRP
Q. Soft MRP(Manufacturing Resource Planning) เป็น Software บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการวางแผนการผลิตสินค้าล่วงหน้า, วางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า(ทราบว่าผลิตเมื่อไรก็ทราบว่าของควรเข้าเมื่อไร) และต้นทุนแท้จริงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)
Last Update : 13:59:57 08/01/2016
Booking
Brand : Q.Soft
Last Update : 14:22:24 24/09/2015
โปรแกรมวางแผนการผลิตขึ้นสูง
Brand : Q.Soft APS
Q.Soft Advanced Planning & Scheduling เป็นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการแผนการผลิตหลายสินค้าที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในกระบวนการการผลิต, หลายหน่วยผลิต(Resources) ให้อยู่ในรูปของ Graphic เพื่อง่ายในการบริหารจัดการ
Last Update : 11:56:34 24/09/2015
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MCM และ Accounting-Financial
Brand : Q.Soft ERP Lite Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบอุตสาหกรรมผลิต ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค , ตะปู , น๊อต , เหล็กเส้น , สายไฟ , ลวดหนาม , ลูกสูบ , สังกะสี และอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารบัญชี-การเงิน มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 11:53:06 24/09/2015
Smart Soft MRP
Last Update : 21:27:13 24/05/2011
Q.Soft MRP(SFJ)
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

Page View  9524  
Product Information :

Product Name:  
โปรแกรมวางแผนการผลิต(Forward Scheduling)
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมบริหารการผลิต
Brand:   Smart Soft PP 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   •Made To Stock การวางแผนการผลิตเพื่อstock เพื่อใช้ในการสำรองสินค้าในคลัง •Sale Order การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อ •Manufacturing Planning การวางแผนการผลิต ซึ่งจะเป็นการนำสูตรการผลิตมาวิเคราะห์ด้วย •Manufacturing changed การเปลี่ยนแปลงการผลิต สามารถเปลี่ยนสูตรการผลิตได้ด้วย รวมถึงจำนวนที่จะใช้ในการผลิต •Manufacturing Product scheduling การสร้างตารางการผลิต ในกรณีที่มีการนำข้อมูลของ สูตรการผลิต หรือ กำลังการผลิต มาวิเคราะห์ •Adjustment การเปลี่ยนยอดของสินค้าในstock จะใช้ในกรณีที่มีการสั่งของเข้ามาใน stock นั้นๆ •Authorithy system การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานว่า ใครสามารถใช้งานเมนูไหนได้บ้าง •Form Designer การออกแบบรายงานว่า จะให้รายงานมีหน้าตาแบบไหน แสดงข้อมูลอะไรได้บ้าง •Adding basic data products company การเพิ่มข้อมูลขั้นพื้นฐาน เช่น สินค้า บริษัท
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Business Competitive Intelligence Co. ,Ltd.
Tel. 0-2582-2110  Fax. 0-2582-2110  Website. www.q-softthai.com , www.erptothai.com, www.smartsoft-th.com, www.logistics-th.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login