ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาวทำชอล์ค (Chalk)
Brand : SGP
Model : SGP #G-5
-
Last Update : 12:30:09 20/12/2010
ปูนปลาสเตอร์ สำหรับรอยต่อ/ฉาบผนัง (Jointing Compound)
Brand : SGP
Model : SGP Jointing Compound
-
Last Update : 12:27:06 20/12/2010
ปูนปลาสเตอร์สำหรับหล่อแบบ (เซรามิค)
Brand : SGP
Model : SGP HardStone
-
Last Update : 12:23:38 20/12/2010
ปูนปลาสเตอร์ (Plaster of Paris)
Brand : SGP
Model : SGP #800
ปูนปลาสเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
Last Update : 12:02:42 20/12/2010

Page View  10700  
Product Information :

Product Name:  
ปูนปลาสเตอร์ (Plaster of Paris)
Product Category:   ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
เซรามิก
ก่อสร้างและโยธา
Product Sub-Category:  
Brand:   SGP 
Product Type :   วัตถุดิบ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ปูนปลาสเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Siam Gypsum Plaster Ltd., Part.
Tel. 024150045  Fax. 024151847  Website. http://sgp.thailand.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login