Single Gateway คืออะไร
เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ คำว่า Single Gateway หมายถึง ประตูทางผ่าน รวมกันก็หมายถึงประตูทางผ่านเดียว ซึ่งเมื่อมาใช้ในวงการไอที ก็จะหมายถึง ประตูเชื่อมระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ จากปัจุบันที่มีกว่า 10 ประตูหรือ 10 ช่องทางเชื่อมเครื่อข่าย มาเหลือเพียงช่องทางเดียว
Last Update : 11:56:47 26/02/2016
ประตูอินเตอร์ล็อค (Door Interlock)
Brand : SmartClock
Model : 2IDL
แผงควบคุมประตูอินเตอร์ล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ประตู 2 ด้านเปิดพร้อมกัน สำหรับห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) หรือโซนที่ต้องการควบคุมความสะอาด
Last Update : 08:53:12 05/09/2018
Siren/Strobe
Brand : CEMEN
Model : AH-03127-BS
AH-03127-BS ตัวส่งสัญญาณเสียงและแสง Electronic Sounder and Beacon อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง สามารถปรับเสียงได้ 32 แบบ
Last Update : 06:20:58 05/04/2016
Alarm/Strobe
Brand : CEMEN
Model : S-350
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง (LED กระพริบ) มีความดังสูงสุด 100 +/-5 dB ที่ 24 โวล์ท ใช้ไฟ 12 ~ 24 โวล์ท
Last Update : 05:48:53 05/04/2016
เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ
Brand : ZKTeco
Model : ฺBio 800
400 ใบหน้า 1,000 ลายนิ้วมือ Access Control Wiegand in-out? 50 Time Zone Optional : ID/Mifare Card
Last Update : 10:49:33 04/03/2016
DC POWER SUPPLY
Brand : Smartclock
Model : PS138A15
แผงวงจร DC POWER SUPPLY 13.8V 1.5A เหมาะสำหรับใช้กับงานระบบรักษาความปลอดภัย เป็นภาคจ่ายไฟแบบลิเนียร์ สัญญาณรบกวนต่ำ มีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ 12V 5.1AH พร้อมวงจรตัดการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อไฟต่ำกว่า 10V
Last Update : 18:49:20 02/03/2016

Page View  11551  
Product Information :

Product Name:  
โปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:  
Brand:   TAMAN 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   TAMAN ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล ในด้านการบันทึกเวลาเข้า-ออกที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของฝ่ายบุคคล เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการประสิทธิภาพและ ความฉับไวในการปฏิบัติงาน TAMAN รองรับการจัดกะพนักงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งกะเแบบปรกติและกะที่มีความซับซ้อนมากๆ สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับหน่วยงานทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษา โรงแรม ภัตตาคาร และโรงพยาบาล เป็นต้
     
 

 

รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000, XP  

เรียนรู้และใช้งานง่าย ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง  

ตั้งกำหนดรหัสผ่าน เพื่อการเข้าถึงข้อมูล และกำหนดระดับการทำงานได้หลายระดับ  

รองรับหน่วยงานได้ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษา โรงแรม ภัตตาคาร และโรงพยาบาลที่มีการจัดกะสับเปลี่ยนเวรบ่อยครั้ง  

รองรับจำนวนพนักงานได้ถึง 100 คน ในรุ่นมาตรฐาน  

รองรับจำนวนฝ่าย แผนก ได้ถึง 5 ระดับ และรองรับได้ไม่จำกัดในรุ่น Enterprise  

ไม่จำกัดจำนวนกะ รองรับกะแบบซับซ้อน สามารถจัดตารางกะเป็นรายกลุ่มหรือรายคนได้อิสระ  

สามารถรับข้อมูลการลงเวลาพนักงานได้จากเครื่องบันทึกเวลา SmartClock โดยอัตโนมัติ และสามารถนำข้อมูลการลงเวลาของพนักงานมาประมวลผลได้ทันทีที่มีการรูดบัตร  

กรณีที่ลืมรูดบัตร สามารถป้อนเวลาแทนการรูดบัตรได้  

สามารถกระจายงานให้ทำพร้อมๆ กัน โดยต่อเป็นระบบเครือข่าย LAN โดยให้หัวหน้าแผนกแต่ละแผนกเป็นผู้บันทึกข้อมูลและจัดตารางกะพนักงานในแผนกตน เฉพาะรุ่น Enterprise  

สามารถคำนวณระยะเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน เป็นจำนวนชั่วโมงเพื่อคิดค่าแรงได้  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานได้ตามต้องการ เฉพาะรุ่น Enterprise  

สามารถออกแบบและทำบัตรประจำตัวพนักงานพร้อมบาร์โค้ดได้  

สามารถส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ (Export) สามารถนำไปใช้ร่วมกับ Microsoft Excel เพื่อส่งเข้า Payroll  

สามารถปรับให้รับข้อมูลการลงเวลาจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเวลา และ ระบบบันทึกการเข้า-ออก (Access Control System) ได้ทุกรุ่น

 

 

การพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน

รายชื่อพนักงานทั้งหมด  

รายชื่อพนักงานที่บรรจุจนถึงปัจจุบัน  

รายชื่อพนักงานขั้นทดลองงาน  

รายชื่อพนักงานที่ลาออก  

โครงสร้างองค์กร  

แสดงรหัสและตำแหน่งงาน  

แสดงรหัสและกลุ่มการทำงาน  

แสดงรหัสและเวลาการทำงาน  

แสดงรหัสและตารางการทำงาน  

แสดงตารางวันหยุดประจำปี  

ตารางประวัติการทำงานตลอดทั้งปี  

รายงานรายละเอียดการทำงาน  

รายงานเวลาทำงาน สาย กลับก่อน ขาดงาน  

รายงานผิดปรกติ (เฉพาะ สาย กลับก่อน ขาดงาน ลางาน ลงเวลาไม่ครบ)  

รายงานสรุปรวมเวลาทำงาน  

รายงานสรุป สาย กลับก่อน ขาดงาน ลางาน  

รายงานสรุปแบ่งตามแผนก  

รายงานสรุปประจำปี  

สามารถแสดงรายงานได้ทั้งบนหน้าจอ

 

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Inventive Business Agency Co., Ltd.
Tel. 0-2487-4551  Fax. 0-2487-4550  Website. http://www.ibasoft.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login