หลักสูตรช่างประกอบท่อ (Pipe Fitter Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Pipe Fitter Course
Last Update : 12:03:48 19/03/2009
หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่องวีตั้งเชื่อมขึ้น 3G (3G Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : 3G Welder Course
Last Update :
หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : TIG Welder Course
Last Update :
บริการพัฒนาบุคลากร ด้านงานเชื่อม (Human Resource Development)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Human Resource Development
Last Update :
ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : นักเรียนเก่า
Last Update :

Page View  8474  
Product Information :

Product Name:  
ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)
Product Category:   การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
Product Sub-Category:   E : ตัวอย่างผู้จบการศึกษา (Reference Student)
Brand:   โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) 
Product Type :   บริการ 
     
 
ชื่อ-สกุล : คุณประมวล ประเสริฐศรี สถานที่ทำงาน : ประเทศกาต้าร์ ตำแหน่ง : ช่างเชื่อมอาร์กอน (TIG)
 

© 2000-2008 CopyRight by School of X-ray Welder and Fitter (Thailand)
Tel. +66 (045) 267 845, (045) 323 750, (045) 324 263, / Mobile Phone : 083-415-2499  Fax. +66 (045) 267 845, (045) 267 199
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login