หลักสูตรช่างประกอบท่อ (Pipe Fitter Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Pipe Fitter Course
Last Update : 12:03:48 19/03/2009
หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่องวีตั้งเชื่อมขึ้น 3G (3G Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : 3G Welder Course
Last Update :
หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : TIG Welder Course
Last Update :
บริการพัฒนาบุคลากร ด้านงานเชื่อม (Human Resource Development)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Human Resource Development
Last Update :
ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : นักเรียนเก่า
Last Update :

Page View  20894  
Product Information :

Product Name:  
หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course)
Product Category:   การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
Product Sub-Category:   C : หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course)
Brand:   โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) 
Product Type :   บริการ 
     
 
หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course) ระยะเวลาการเรียน : 7 สัปดาห์ ประโยชน์ที่ได้รับ : ผู้เรียนจะได้ศึกษาการเชื่อมอาร์กอน (TIG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน, โรงแยกก๊าซ, อู่ต่อเรือขนาดใหญ่, โรงผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการแรงงานมีฝีมือทางด้านการประกอบท่อเป็นจำนวนมาก ดำเนินการสอนโดย วิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านงานประกอบท่อโดยเฉพาะ หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) โทรศัพท์ : 085-479-9583, 081-6601986 โทรสาร : 045-267845
 

© 2000-2008 CopyRight by School of X-ray Welder and Fitter (Thailand)
Tel. +66 (045) 267 845, (045) 323 750, (045) 324 263, / Mobile Phone : 083-415-2499  Fax. +66 (045) 267 845, (045) 267 199
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login