เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 15:11:16 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 15:06:05 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:02:28 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:01:48 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 15:00:51 02/08/2019

Page View  764  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Fat Extraction System)
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   1.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Soxtec ST243)

Soxtec ST243 เครื่องสกัดไขมันและสารประกอบออกจากตัวอย่างโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันและการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ต่อไป ใช้ได้ทั้งในตัวอย่างวัตถุดิบ,อาหารและอาหารสัตว์, Oil & Grease ในน้ำเสีย หรือ Oil ในเส้นใย เป็นต้น

-  สามารถสกัดตัวอย่างได้พร้อมกัน 6 ตัวอย่าง

-  ตัวควบคุมการทำงานแยกออกจากตัวเครื่องสกัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

-  ตั้งเวลาการทำงานและมีการเตือนเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนของการทำงาน

-  มีระบบเติมตัวทำละลายผ่านด้านบนของแต่ละคอลัมน์ได้โดยตรง

-  มีอุปกรณ์ในการใช้งานร่วมเพิ่มความสะดวกและลดความผิดพลาดในการทำงาน

เครื่องไฮโดรไลซิส (Hydrolysis Unit)

SoxCap SC243 เป็นเครื่องย่อยตัวอย่างเพื่อแยกไขมันออกจากองค์ประกอบอื่นๆก่อนการนำไปสกัดไขมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันทั้งหมด (Total Fat) ในตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์

-  สามารถย่อยตัวอย่างได้พร้อมกัน 6 ตัวอย่าง

-  มีระบบเติมน้ำล้าง พร้อมดูดสารละลายทิ้งในเครื่องเดียวกัน

-  ตัวอย่างที่ได้จากการย่อยจากเครื่องนี้สามารถนำเข้าไปสกัดด้วยเครื่องสกัดต่อโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะใส่ตัวอย่าง

 

  
Product Related
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Brand name: EYELA, Japan.
Short Description: เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Product from: บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login