เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  331  
Product Information :

Product Name:  
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 oC (Ultra-Low Temperature Freezer) รุ่น CryoCube F570
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   5.ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker)
Brand:   Eppendorf, Germany. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 oC  (Ultra-Low Temperature Freezer) รุ่น CryoCube F570

  1. เป็นตู้แช่แข็งชนิดประตูแนวตั้งสำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง  โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง  -50 ถึง -86oC   (ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 32oC)
  2. มีความจุของตู้ 570 ลิตร สามารถเก็บกล่องบรรจุตัวอย่างได้สูงสุด 400 กล่อง หรือ บรรจุตัวอย่างได้สูงสุด 40,000 ตัวอย่าง 
  3. สามารถลดอุณหภูมิจาก 22oC ไปถึง – 85oC  โดยใช้เวลา 5.1 ชั่วโมง
  4. ประตู 2 ชั้น : ชั้นนอกมีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัย ส่วนประตูชั้นในแบ่งเป็น 5 ประตู พร้อมระบบแม่เหล็กช่วยในการปิดประตู  เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงตัวอย่างและป้องการการสูญเสียความเย็นขณะใช้งาน
  5. มีชั้นวางตัวอย่างจำนวน 5 ชั้นโดยสามารถปรับระดับความสูงได้
  6. มีระบบป้องกันสุญญากาศภายในตู้ ชนิด automatic vent port ที่แผงควบคุมการทำงานบริเวณฝาประตู ช่วยลดความเป็นสูญญากาศ ทำให้สามารถเปิดประตูได้ง่ายขึ้น
  7. มีหน้าจอแสดงการทำงานแบบดิจิตอลและแผงควบคุมการทำงานชนิด ปุ่มกดอยู่ในระดับสายตา  เพื่อให้สามารถอ่านผลและใช้งานได้ง่าย
  8. มีอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 10.5 kWh/day
 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login