เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  1301  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   1.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290

CM290 Cemotec  เครื่องบดตัวอย่างที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบดตัวอย่างที่ไม่ต้องการให้สูญเสียความชื้นจากตัวอย่าง สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ได้ตัวอย่างจากการบดที่ละเอียดและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

-  เหมาะกับตัวอย่างที่มีลักษณะอ่อน แข็งปานกลาง ปริมาณความชื้นและไขมันไม่สูงเช่น เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช อาหารสัตว์แบบเม็ด

-  ความเร็วในการบดประมาณ  3  กรัมต่อวินาที

-  สามารถปรับตั้งความละเอียดของตัวอย่างได้ง่ายจากแป้นหมุนด้านหน้าเครื่อง

-  มีเสียงเงียบในการทำงาน

-  มีความปลอดภัยในการใช้งาน

-  เหมาะกับการใช้เตรียมตัวอย่างสำหรับการหาค่าปริมาณความชื้น หรือตัวอย่างที่ต้องรักษาระดับความชื้นไว้

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login