เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 15:11:16 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 15:06:05 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:02:28 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:01:48 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 15:00:51 02/08/2019

Page View  1753  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290

CM290 Cemotec  เครื่องบดตัวอย่างที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบดตัวอย่างที่ไม่ต้องการให้สูญเสียความชื้นจากตัวอย่าง สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ได้ตัวอย่างจากการบดที่ละเอียดและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

-  เหมาะกับตัวอย่างที่มีลักษณะอ่อน แข็งปานกลาง ปริมาณความชื้นและไขมันไม่สูงเช่น เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช อาหารสัตว์แบบเม็ด

-  ความเร็วในการบดประมาณ  3  กรัมต่อวินาที

-  สามารถปรับตั้งความละเอียดของตัวอย่างได้ง่ายจากแป้นหมุนด้านหน้าเครื่อง

-  มีเสียงเงียบในการทำงาน

-  มีความปลอดภัยในการใช้งาน

-  เหมาะกับการใช้เตรียมตัวอย่างสำหรับการหาค่าปริมาณความชื้น หรือตัวอย่างที่ต้องรักษาระดับความชื้นไว้

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login