เอกซ์เรย์สำหรับงานอุตสาหกรรม
Brand : Xavis
Model : A-100
เอ็กซ์เรย์สำหรับงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบชิ้นทางอีเล็คทรอนิคส์
Last Update : 12:59:52 02/06/2017
เครื่องวัดขนาดด้วยวิดีโอ
Brand : RAM Optical Instrumentation
Model : SprinMVP
เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติ แบบไม่สัมผัส โดยใช้กล้อง วัดจากภาพ หรือที่ทั่วไป เรียก Video Measuring Machine หรือ Video Measuring Scope วัดได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว ความสูง โดยที่รุ่น Sprint MVP นั้นเป็นเครื่องที่ เหมาะกับ งานตรวจสอบ หรือ ควบคุมคุณภาพ ของทุกผลิตภัณท์ที่ ต้องการตรวจสอบขนาด โดยที่ในส่วนของ Software ยังครอบคุมการใช้งาน มาตรฐาน GD&T มี Software เสริมที่สามารถใช้งานประเภท SPC , Merge CAD ,Import CAD.
Last Update : 12:46:51 02/06/2017
เครื่องสแกน 3 มิติระบบอัตโนมัติ
Brand : ShapeGrabber
Model : Ai210
เครื่องสแกนงาน 3 มิติระบบอัตโนมัติ เพื่อการวัดและควบคุมขนาดของชิ้นงาน 3 มิติหรือเพื่อการทำวิศวกรรมย้อนรอย
Last Update : 12:34:27 02/06/2017

Page View  521  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดขนาดด้วยวิดีโอ
Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องวัดขนาดด้วยภาพระบบอัตโนมัติ
Brand:   RAM Optical Instrumentation 
Product Type :  
Short Description :   เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติ แบบไม่สัมผัส โดยใช้กล้อง วัดจากภาพ หรือที่ทั่วไป เรียก Video Measuring Machine หรือ Video Measuring Scope วัดได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว ความสูง โดยที่รุ่น Sprint MVP นั้นเป็นเครื่องที่ เหมาะกับ งานตรวจสอบ หรือ ควบคุมคุณภาพ ของทุกผลิตภัณท์ที่ ต้องการตรวจสอบขนาด โดยที่ในส่วนของ Software ยังครอบคุมการใช้งาน มาตรฐาน GD&T มี Software เสริมที่สามารถใช้งานประเภท SPC , Merge CAD ,Import CAD.
     
 
เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติ แบบไม่สัมผัส โดยใช้กล้อง วัดจากภาพ หรือที่ทั่วไป เรียก Video Measuring Machine หรือ Video Measuring Scope วัดได้ทั้ง ความกว้าง ความยาว ความสูง โดยที่รุ่น Sprint MVP นั้นเป็นเครื่องที่ เหมาะกับ งานตรวจสอบ หรือ ควบคุมคุณภาพ ของทุกผลิตภัณท์ที่ ต้องการตรวจสอบขนาด โดยที่ในส่วนของ Software ยังครอบคุมการใช้งาน มาตรฐาน GD&T มี Software เสริมที่สามารถใช้งานประเภท SPC , Merge CAD ,Import CAD.

โดยใน รุ่น Sprint MVP 200 - 300 นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 รุ่น ที่เป็นเครื่องตั้งโต๊ะ (Benchtop model)
1. Sprint MVP 200 ขนาดของ stage size = 200 x 150 x 150 mm (XYZ)
2. Sprint MVP 250 ขนาดของ stage size = 300 x 150 x 150 mm (XYZ)
3. Sprint MVP 300 ขนาดของ stage size = 300 x 300 x 150 mm (XYZ)


 Sprint MVP 400 -1500 รุ่น (Floor model) เครื่องตั้งพื้น
1. SprintMVP 400 ขนาดของ stage size = 450 x 450 x 150 mm (XYZ)
2. SprintMVP 600 ขนาดของ stage size = 600 x 450 x 150 mm (XYZ)
3. SprintMVP 700 ขนาดของ stage size = 600 x 600 x 150 mm (XYZ)
4. Sprint MVP 1500 ขนาดของ stage size = 1500 x 1500 x 200 mm (XYZ)
3. Sprint MVP 300 ขนาดของ stage size = 300 x 300 x 150 mm (XYZ)


 

© 2000-2008 CopyRight by V Eye Precision Ltd.
Tel. 029020593  Fax. 029020595  Website. www.veyeprecision.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login