PVC Filling
PVC Filling ที่เสื่อมประสิทธิภาพ มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนให้กับ heat exchanger อย่างไร ?
Last Update : 00:00:00 09/08/2019
Why to chemical cleaning boiler ?
>> Chemical cleaning can play an important role in boiler maintenance. Proper chemical cleaning removes deposits from the inside of boiler tubes which improves the boiler heat rate, reduces tube failures and improves the stability of boiler chemistry. #boilercleaning #boiler #atpinnovations #cleaning #service
Last Update : 00:00:00 14/02/2019
Sequencing Batch Reactor (SBR)
ระบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) เป็นระบบที่สร้างตะกอนที่มีการตกตะกอนที่ดี ทำให้สามารถแยกน้ำที่บำบัดแล้วกับตะกอนได้ดี ทำให้น้ำที่บำบัดแล้วนั้นมีคุณภาพที่ดี การควบคุมการสูบน้ำออกจากระบบ ทำด้วยระบบ PLC ซึ่งง่ายต่อการควบคุม #SBR #wastewater #atpinnovations
Last Update : 10:50:28 17/01/2019
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ?
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ? ??การออกแบบทางโครงสร้างหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ??ความแปรปรวนของลักษณะสมบัติของน้ำเสียทั้งในด้านปริมาณและความสกปรก ??ขาดความรู้และความเข้าใจในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ??ขาดที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
Last Update : 00:00:00 29/11/2018
ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ (DAF System)
ระบบ Dissolved Air Floatation System (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมีจำพวก พอลิเมอร์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานกระดาษ เป็นต้น
Last Update : 11:56:23 17/01/2019
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)
Last Update : 11:45:48 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน
Last Update : 11:39:37 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11:27:31 17/01/2019
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 11:19:09 17/01/2019

Page View  1090  
Product Information :

Product Name:  
MBR Membrane
Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand:    
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   MBR Membrane (Flat sheet)
     
 

About ? Biopulse

    The Biopulse MBR concept is an energy optimized process for reliable and economic treatment of medium strength wastewater. The goal is to treat the wastewater under all circumstances, independently of the feed flow and quality fluctuations resulting in constant permeate flow at any time. In order to achieve this, Berghof has developed an intelligent system which continuously analyses the situation and responds automatically to varying conditions whenever this is required. This reduces the risk of shutdown or capacity-loss. Under regular flow conditions the system will operate at a low velocity of 1 to 1.5 m/s, with an average energy consumption of only 0.4-0.6 kWh/m3.

     The Biopulse MBR concept is based on the same membrane as Berghof Bioflow, but it makes use of the unique feature of the HyMem 8mm PVDF LE (Low Energy) membrane: it can be backwashed. The membrane module array is similar to the Berghof BioFlow principle. Activated sludge from the bioreactor is pumped, at an optimized flow rate, through the externally positioned tubular 8mm LE membranes. An integrated automatic backwashing program controls the backwash cycles and backwash time in order to ensure reliable operation under economic conditions.

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by ATP Innovations Co., Ltd.
Tel. 02-9819198  Fax. 02-9819084  Website. www.atpinnovations.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login