Why to chemical cleaning boiler ?
>> Chemical cleaning can play an important role in boiler maintenance. Proper chemical cleaning removes deposits from the inside of boiler tubes which improves the boiler heat rate, reduces tube failures and improves the stability of boiler chemistry. #boilercleaning #boiler #atpinnovations #cleaning #service
Last Update : 00:00:00 14/02/2019
Sequencing Batch Reactor (SBR)
ระบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) เป็นระบบที่สร้างตะกอนที่มีการตกตะกอนที่ดี ทำให้สามารถแยกน้ำที่บำบัดแล้วกับตะกอนได้ดี ทำให้น้ำที่บำบัดแล้วนั้นมีคุณภาพที่ดี การควบคุมการสูบน้ำออกจากระบบ ทำด้วยระบบ PLC ซึ่งง่ายต่อการควบคุม #SBR #wastewater #atpinnovations
Last Update : 10:50:28 17/01/2019
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ?
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ? ??การออกแบบทางโครงสร้างหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ??ความแปรปรวนของลักษณะสมบัติของน้ำเสียทั้งในด้านปริมาณและความสกปรก ??ขาดความรู้และความเข้าใจในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ??ขาดที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
Last Update : 00:00:00 29/11/2018
**สารพิษในน้ำ**
น้ำเน่าที่เราเห็นตามปกตินั้น นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนั้นแล้ว ยังทำให้น่าขยะแขยงไม่น่าดู แต่น้ำบางแห่งอาจจะดูไม่เน่าเหม็น ก็อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและสิ่งมีชีวิตโดยรอบรวมทั้งคนเราได้เหมือนกัน ซึ่งก็คือน้ำที่มีสารพิษเจือปน เช่น สารปรอท สารตะกั่ว หรือแคตเมี่ยมโดยสารพิษพวกนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการแอบปล่อยออกจากโรงงานทั้งเล็กและใหญ่ นอกจากนั้น น้ำจากไร่นาที่ระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง ก็ยังจะพาเอาสารเคมีที่ใช้ในไร่นาเหล่านั้นลงมาพร้อมกันด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในบริเวณนั้นและ ต่อคนที่นำน้ำไปใช้อีกด้วย อย่างนี้เรียกว่าเกิดมลพิษทางน้ำขึ้นแล้ว เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เห็นใครแอบปล่อยต้องรีบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว Cr. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Last Update : 11:20:53 20/03/2017
ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ (DAF System)
ระบบ Dissolved Air Floatation System (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมีจำพวก พอลิเมอร์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานกระดาษ เป็นต้น
Last Update : 11:56:23 17/01/2019
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)
Last Update : 11:45:48 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน
Last Update : 11:39:37 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11:27:31 17/01/2019
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 11:19:09 17/01/2019

Page View  745  
Product Information :

Product Name:  
ODOR LOCK (Enzyme)
Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   แบคทีเรีย-เอ็นไซม์
Brand:   ODOR LOCK (Enzyme) 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ODOR LOCK
     
 

ODOR LOCK เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่ประสบปัญหา ดังนี้

 1. Bad Odor (กลิ่นเหม็น)
 2. High FOG (ไขมันที่สะสมในระบบและต้องกำจัด)
 3. Regulation & Water Quality (SS, BOD, COD) **คุณภาพน้ำเสียสูงกว่ากฎหมายกำหนด**
 4. High operating & Maintenance cost  (ค่าใช้จ่ายการบำบัดน้ำเสียสูง)

Description

 • มีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีสาเหตุมาจากน้ำเสีย
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และใช้งานได้อย่างสะดวก

Benefits

 • กำจัดกลิ่นเหม็น
 • ลดปัญหาการกัดกร่อนอุปกรณ์ที่เกิดจาก
 • ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • เพื่อความสามารถการย่อยสลายสารอินทรีย์
 • ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Applications

 • ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม และบ้านเรือน
 

© 2000-2008 CopyRight by ATP Innovations Co., Ltd.
Tel. 02-9819198  Fax. 02-9819084  Website. www.atpinnovations.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login