tv
Brand : Samsung
Last Update : 15:57:33 14/12/2016
tv
Brand : Samsung
Last Update : 15:55:30 14/12/2016
เครื่องซักผ้า
Brand : samsung
Last Update : 15:52:03 14/12/2016
เครื่องซักผ้า
Brand : samsung
Last Update : 15:50:26 14/12/2016
ปูนอินทรีฟ้า
Brand : อินทรี
ปูนอินทรีฟ้า
Last Update : 15:36:04 14/12/2016

Page View  202  
Product Information :

Product Name:  
สุขภัณฑ์
Product Category:   ธุรกิจด้านการบริการให้การ รับรองมาตรฐานสากล
Product Sub-Category:   สุขภัณฑ์
Brand:   americanstandard 
Product Type :  
Short Description :   americanstandard
     
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3.5/5 ลิตร ระบบชำระล้าง: Siphon Jet ท่อน้ำทิ้ง: แบบลงพื้น ? Slow Closing seat & cover: ฝารองนั่งเปิด-ปิดนุ่นนวล เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว ? Heated Seat : ฝารองนั่ง ควบคุมอุณหภูมิด้วยคอมพิวเตอร์ให้คุณนั่งสบายไม่ว่าฤดูกาลใด ? Remote control: ควบคุมการทำงานด้วย รีโมทคอนโทรล หน้าจอ LCD ขนาดใหญ๋ ? ก้านฉีดพ่นน้ำ เพื่อการชำระทำความสะอาด รองรับทุกความต้องการ หนึ่งเดียวที่ครอบคลุมการชำระล้างทุกรูปแบบ ? ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว มั่นใจได้ในความปลอดภัย ? Iระบบเป่าลมแห้ง พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ Dry Function ? ปุ่มอำนวยความสะดวกในกรณีไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรล สามารถเลือกกดปุ่มชำระจากปุ่มข้างโถนั่งได้
 

© 2000-2008 CopyRight by yonghouse
Tel. 034527777
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login