ค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
เป็นค่ายอบรมที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Last Update : 13:58:00 29/07/2016
พลังงานทางเลือก โซล่าเซลล์ น้ำส้มควันไม้
เป็นการจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ครู บริษัท ร้านค้า ที่สนใจในพลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์ เพื่อที่จะนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Last Update : 11:57:31 29/07/2016

Page View  512  
Product Information :

Product Name:  
ค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
Product Category:   เกษตร
Product Sub-Category:   ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง
Brand:    
Product Type :  
Short Description :   เป็นค่ายอบรมที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
     
 
กำลังบรรยายคณะแพทย์ และบุคคลากรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์
การประชุมของปราชญ์ชาวบ้าน
 

© 2000-2008 CopyRight by Siri candle dhamma park
Tel. 044612022  Fax. 044613694
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login