ค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
เป็นค่ายอบรมที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Last Update : 13:58:00 29/07/2016
พลังงานทางเลือก โซล่าเซลล์ น้ำส้มควันไม้
เป็นการจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ครู บริษัท ร้านค้า ที่สนใจในพลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์ เพื่อที่จะนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Last Update : 11:57:31 29/07/2016

Page View  500  
Product Information :

Product Name:  
พัฒนาศักยภาพ แกนนำ นักศึกษา
Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   ค่ายคุณธรรม
Brand:    
Product Type :  
     
 
แกนนำนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จำนวน 150 คนมาสัมมาและเขียนแผนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
ปัจจิมนิเทศ เณรวัดมะขามหลังจาก บวชภาคฤดูร้อนมาแล้ว 50 วัน
 

© 2000-2008 CopyRight by Siri candle dhamma park
Tel. 044612022  Fax. 044613694
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login