การเตรียมตัวอย่างสำหรับ HPLC
•Bond Elut •Bond Elut Plexa •SPEC •Omix •Bond Elut QuEChERS •Bond Elut DMS • Solid structure with ―through pores‖ • Higher surface area than packed beds leads to: – Higher capacity per bed mass (so smaller bed masses) – Smaller elution volumes – Ability for very small sample sizes
Last Update : 11:04:25 11/10/2012
หลักการของ HPLC
HPLC เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกสารที่สนใจซึ่งละลายอยู่ในสารละลายผสม กระบวนการแยกสารจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที่ (column) กับเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) โดยสารจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างๆกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ของสารนั้นกับเฟสเคลื่อนที่หรือเฟสอยู่กับที่ สารตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเข้ากันได้ดีกับเฟสอยู่กับที่ ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง และสารที่ถูกแยกออกมาได้นั้นจะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัดชนิดต่างๆ แล้วจะแปรผลออกมาในรูปแบบกราฟที่เรียกว่า โครมาโตแกรม (chromatogram)
Last Update : 19:18:34 21/09/2012
หลักการ ของ GC
GC-MS ป็นเทคนิคหนึ่งที่เริ่มนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อน ข้างแม่นยำโดยอาศัยการเปรียบเทียบ fingerprint ของเลขมวล(mass number) ของสาร ตัวอย่างนั้น ๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากนี้เทคนิคนี้ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ทั้งใน เชิงปริมาณ (quantitative analysis) และ เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ได้อย่าง ถูกต้อง
Last Update : 19:10:12 21/09/2012
Hot Air Oven
Brand : Memmert
A Memmert heating oven/drying oven offers unique advantages
Last Update : 21:15:14 04/03/2016
Water Bath
Brand : Memmert
A laboratory water bath with the highest degree of safety The Memmert waterbath is available in six model sizes and two performance classes. In addition to the Basic class for standard temperature control tasks, the Excellent version provides precise test procedures with a maximum of safety: electronic overtemperature control and a wide range of visual and acoustic signals; for example if the filling level is too low, for overtemperature, but also for input acknowledgement or to signalise the end of the programme. In the largest model, an optional circulation pump provides an even better thermal uniformity of the water. temperature range up to +95 ?C (with Peltier cooling unit CDP115 from +10 ?C) 6 model sizes (7 to 45 litres volume) extensive range of accessories: e.g. a Peltier cooling unit, flat or gable cover, shaking device, floor shelf, test tube rack state-of-the-art control technology optional water level control high-quality, corrosion-resistant and easily cleanable stainless steel for the working chamber and housing
Last Update : 21:01:14 04/03/2016
Waterjel
Brand : Water Thecnologies
Be prepared for burn injuries?large and small. Water-Jel burn care products utilize a thick water-based and water-soluble gel made of 96% water, which is proven to dissipate heat and cool burns, quickly relieve pain, help stop burns from progressing deeper into the skin and help prevent infection. They provide thermal (not evaporative) cooling, but won?t get too cold or increase the risk of hypothermia?even on large burns. The gel also contains medically pure Tea Tree Oil, a natural antibacterial. Water-Jel can be used on all types of burns and is used by EMS, the U.S. Military and industrial health and safety professionals around the world.
Last Update : 11:23:01 04/03/2016
กระจกนำไฟฟ้า
กระจกนำไฟฟ้าขนาด 300 มม*300 มม* 2 มม
Last Update : 21:09:02 02/03/2016
Water Filter
Carbon filter cartridge / filter housing filter/ Industrial cartridges
Last Update : 21:01:44 02/03/2016
How it Works - Single Quadrupole LC/MS
Last Update : 09:09:22 30/09/2012
Chip-HPLC
Last Update : 16:47:43 28/09/2012

Page View  1486  
Product Information :

Product Name:  
Waterjel
Product Category:   เครื่องหนังและรองเท้า
Product Sub-Category:   วัสดุผ้า - ผ้าประเภทต่างๆ
Brand:   Water Thecnologies 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Be prepared for burn injuries?large and small. Water-Jel burn care products utilize a thick water-based and water-soluble gel made of 96% water, which is proven to dissipate heat and cool burns, quickly relieve pain, help stop burns from progressing deeper into the skin and help prevent infection. They provide thermal (not evaporative) cooling, but won?t get too cold or increase the risk of hypothermia?even on large burns. The gel also contains medically pure Tea Tree Oil, a natural antibacterial. Water-Jel can be used on all types of burns and is used by EMS, the U.S. Military and industrial health and safety professionals around the world.
     
 

อุปกรณ์ช่วยในการลด บรรเทาแผลที่เกิดจากไฟไหม้แบบเฉียบพลัน

 

© 2000-2008 CopyRight by S C SCIENCE CO.,LTD
Tel. 043-327023, 043-326023  Fax. 043-227979  Website. WWW.SC-SCIENCE.COM
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login