ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน)
ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน) ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง นั่งกระเช้าพาโนรามา ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:56:30 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉันซื่อ
Last Update : 01:56:05 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:44 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ศาลเจ้ากวนอู ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซเีหมินติง ซื่อ หลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:25 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Last Update : 01:55:02 14/02/2016

Page View  345  
Product Information :

Product Name:  
JEJU PLUS + JOY SPRING 4D 2N
Product Category:   ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม
Product Sub-Category:   ทัวร์เกาหลี
Brand:   ThungNgern 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   JEJU PLUS + JOY SPRING (4วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท HELLO KITTY ISLAND ? พิพิธภัณฑ์ชา O?SULLOC ? โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) ? วัดซันบังซา ? ซองอัคซาน - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง -ทุ่งดอกเรป ? AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตวน้า ? ศูนย์น้ามันสน ? หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ?ร้านเครื่องสาอางค์ ? พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู - ศูนย์โสม ? ศูนย์สมุนไพร ? ซูเปอร์มาร์เก็ต ? LOTTE DUTY FREE ?ดาวทาวน์เมืองเชจู
     
 

JEJU PLUS + JOY SPRING (4วัน 2คืน)


HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC – โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) – วัดซันบังซา – ซองอัคซาน - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง -ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตวน้า – ศูนย์น้ามันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ร้านเครื่องสาอางค์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ซูเปอร์มาร์เก็ต – LOTTE DUTY FREE –ดาวทาวน์เมืองเชจู


Download โปรแกรมทัวร์ 

กำหนดการเดินทาง


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สอง เกาะเชจู - HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc – โชว์กายกรรม – วัดซันบังซา – ซองอัคซาน
วันที่สาม ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ศูนย์น้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ร้านเครื่องสำอางค์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู
วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – Lotte Duty Free –ดาวทำาน์เมืองเชจู - สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางวันเดินทาง


เมษายน : 17,18,19,20,23,24,25,26

พฤษภาคม : 7,8,9,10,15,16,21,22,23,24,28,29,30,31

มิถุนายน : 1,2,3

มีนาคม : 1,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,28

เมษายน : 2,3,16,21,22,27

พฤษภาคม : 1,2,3,5,6,11,12,13,14,17,20,25,26,27

มีนาคม : 2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31

เมษายน : 1,4,5,6,7,8,15,28,30

พฤษภาคม : 4,18

เมษายน : 9,10

เมษายน : 11

เมษายน : 14,29

พฤษภาคม : 19

เมษายน : 12

เมษายน : 13

 

สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ โทรด่วน !! : 
คุณยุ้ย 087-823-0919, คุณโอ๋ 098-543-3703 ,คุณแนช 089-229-5253

 

ID LINE : yuinat


 

© 2000-2008 CopyRight by ThungNgern Tour
Tel. 087-8230919,089-2295253,02-7285495-6  Fax. 02-7285497
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login