ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน)
ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน) ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง นั่งกระเช้าพาโนรามา ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:56:30 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉันซื่อ
Last Update : 01:56:05 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:44 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ศาลเจ้ากวนอู ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซเีหมินติง ซื่อ หลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:25 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Last Update : 01:55:02 14/02/2016

Page View  338  
Product Information :

Product Name:  
CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N
Product Category:   ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม
Product Sub-Category:   ทัวร์เกาหลี
Brand:   ThungNgern 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   CHERRY BLOSSOM IN KOREA (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ เรียนการทากิมจิ+ใส่ชุดประจาชาติ สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดังเมียงดง สักการะพระใหญ่ ที่วัดชินฮึงซา นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน นั่งรถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN) ชมหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์
     
 

CHERRY BLOSSOM IN KOREA (5วัน 3คืน)


TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ เรียนการทากิมจิ+ใส่ชุดประจาชาติ สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดังเมียงดง สักการะพระใหญ่ ที่วัดชินฮึงซา นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน นั่งรถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN) ชมหมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์


Download โปรแกรมทัวร์ 

กำหนดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ EDELWEISS – ตามรอยซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN) - รร. ซอรัค
วันที่สาม อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งสินค้า LINE FRIEND STORE – หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน - รร. โซล
วันที่สี่ ชมความงามของดอกซากุระที่เกาะยออิโด* - โสมเกาหลี – ผลิตภัณฑ์คอสเมติค TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดฮงอิก – น้ามันสน – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวัง ชางด็อกกุง - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร. โซล
วันที่ห้า ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – พาจู เอาท์เล็ต - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ


 

ตารางวันเดินทาง


31 มีนาคม-04 เมษายน 2559

01-05 เมษายน 2559

02-06 เมษายน 2559

03-07 เมษายน 2559

04-08 เมษายน 2559

05-09 เมษายน 2559

06-10 เมษายน 2559

07-11 เมษายน 2559

08-12 เมษายน 2559

09-13 เมษายน 2559

10-14 เมษายน 2559

11-15 เมษายน 2559

12-16 เมษายน 2559

13-17 เมษายน 2559

14-18 เมษายน 2559

15-19 เมษายน 2559

16-20 เมษายน 2559

17-21 เมษายน 2559

18-22 เมษายน 2559

19-23 เมษายน 2559

20-24 เมษายน 2559

21-25 เมษายน 2559

22-26 เมษายน 2559

23-27 เมษายน 2559

24-28 เมษายน 2559

25-29 เมษายน 2559

26-30 เมษายน 2559

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 59

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 59

29 เมษายน-03 พฤษภาคม 59

 

สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ โทรด่วน !! : 
คุณยุ้ย 087-823-0919, คุณโอ๋ 098-543-3703 ,คุณแนช 089-229-5253

 

ID LINE : yuinat 

© 2000-2008 CopyRight by ThungNgern Tour
Tel. 087-8230919,089-2295253,02-7285495-6  Fax. 02-7285497
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login