ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน)
ทัวร์ไต้หว้น เถาหยวน-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป (5วัน 4คืน) ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง นั่งกระเช้าพาโนรามา ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:56:30 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉันซื่อ
Last Update : 01:56:05 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป 3วัน 2คืน
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง - ไทเป (3วัน 2คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:44 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-ผูหลี่-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ศาลเจ้ากวนอู ช้อปปิ้ง 3 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซเีหมินติง ซื่อ หลินไนท์มาร์เก็ต
Last Update : 01:55:25 14/02/2016
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน)
Brand : ThungNgern
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ไทเป-ไทเป (4วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Last Update : 01:55:02 14/02/2016

Page View  306  
Product Information :

Product Name:  
Fantastic Busan 5D3N
Product Category:   ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม
Product Sub-Category:   ทัวร์เกาหลี
Brand:   ThungNgern 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   Fantastic Busan (5วัน 3คืน) ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท ตื่นตากับไฟประดับประดานับแสนดวงในช่วงหน้าหนาว ณ สวนสนุกที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี ?E-World? สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิม ณ หมู่บ้านฮาฮเว ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็น?มรดกโลก? ชมสะพาน ?Wolyeonggyo Bridge? สะพานไม้ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก เสริมประสบการณ์กับการทากระดาษโบราณของเกาหลี ที่มีการทามาใช้กว่า 1,600 ปี สุดฟินกับการชิม สตรอเบอร์รี่สดสดจากไร่ เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด ?หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน?
     
 

Fantastic Busan (5วัน 3คืน)


ตื่นตากับไฟประดับประดานับแสนดวงในช่วงหน้าหนาว ณ สวนสนุกที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี “E-World” สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิม ณ หมู่บ้านฮาฮเว ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็น“มรดกโลก” ชมสะพาน “Wolyeonggyo Bridge” สะพานไม้ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก เสริมประสบการณ์กับการทากระดาษโบราณของเกาหลี ที่มีการทามาใช้กว่า 1,600 ปี สุดฟินกับการชิม สตรอเบอร์รี่สดสดจากไร่ เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” 


Download โปรแกรมทัวร์ 

กำหนดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านฮาฮเว – ทะเลสาบอันดง - Wolyeonggyo Bridge - Hanji Workshop -เมืองแทกู
วันที่สาม เขาพัลกงซาน – วัดดองฮวาซา - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ - COSMETIC OUTLET - สวนสนุก E-WORLD - 83 ทาวเวอร์ - Magic Art - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
วันที่สี่ สมุนไพรโสมเกาหลี - เมืองปูซาน - Gamcheon Culture Village - วัดแฮดง ยงกุงซา - RED PINE – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - ตลาดปลาชาลกาชิ
วันที่ห้า DUTY FREE - ฮ็อตเกนามู – สะพานแขวนควังอัน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Lotte DongBusan

 

ตารางวันเดินทาง

18-22 ก.พ.59 26 ก.พ.-01 มี.ค.59
19-23 ก.พ.59 27 ก.พ.-02 มี.ค.59
20-24 ก.พ.59 04-08 มี.ค.59
23-27 ก.พ.59 08-12 มี.ค.59
24-28 ก.พ.59 09-13 มี.ค.59
25-29 ก.พ.59 18-22 มี.ค.59
 

สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ โทรด่วน !! : 
คุณยุ้ย 087-823-0919, คุณโอ๋ 098-543-3703 ,คุณแนช 089-229-5253

 

ID LINE : yuinat

 

 


 

© 2000-2008 CopyRight by ThungNgern Tour
Tel. 087-8230919,089-2295253,02-7285495-6  Fax. 02-7285497
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login