มาทำความรู้จักกับ pH Meter
pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย
Last Update : 16:05:31 10/03/2014
Portable pH/Temp/Meter
Brand : HORIBA
Model : D-71
Last Update : 10:41:45 23/02/2018
Benchtop pH/ORP Meter
Brand : HORIBA
Model : F-71
เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง/ค่าความต่างศักย์แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Temp ได้ -หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP
Last Update : 10:40:17 23/02/2018
Benchtop Cond/ Resi/ Salinity/ TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-72
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:15:09 22/02/2018
Benchtop pH/ORP/ION/COND/Resis/Salt/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : F-74BW
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ความต่างศักย์/ไอออน/การนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Conductivity/Salinity Resistivity/TDS/Tempได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ถึง 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP -มีช่องต่อสายสัญญาณในการวัด 2 ช่อง
Last Update : 14:14:50 22/02/2018
Benchtop COND/Salt/Resistivity/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-71
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:13:36 22/02/2018

Page View  2504  
Product Information :

Product Name:  
Portable pH/Temp/Meter
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม
Brand:   HORIBA 
Product Type :   วัตถุดิบ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

Portable pH Meter Model: D-71

Portable pH meter D-71_2

  

คุณลักษณะเฉพาะ

 1.  เป็นเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และ อุณหภูมิ ในสารละลายได้ในเครื่องเดียวกัน ชนิดพกพา สามารถกันน้ำได้
 2. มีความสามารถในการวัดดังนี้

  2.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้หลักการ Glass electrode

              ช่วงการวัด (Range) : 0.00 ถึง 14.00

              ความละเอียดในการวัด (Resolution) : 0.01 pH

              ความสามารถในการอ่านซ้ำ (Repeatability): +/-0.01 pH  +/-1 digit

  2.2 อุณหภูมิ (Temperature) ใช้หลักการ Thermister (เป็นหลักการที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานซึ่งแปรผกผันกับอุณหภูมิ)

              ช่วงการวัด (Range) : 0.0 ถึง 100.0oC

              ความละเอียดในการวัด (Resolution): 0.1oC  

              ความสามารถในการอ่านซ้ำ (Repeatability): +/- 0.1oC +/-1 digit

 3. แสดงผลข้อมูลเป็นแบบ LCD
 4. สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้ถึง 1,000 ค่า
 5. สามารถทำ pH calibration ได้ โดยอัตโนมัติ (3-point calibration)
 6. สามารถเลือกหมวดการ calibrate ค่า pH ได้สามหมวด คือ NIST Standard (4.01, 6.86, 9.18), USA Standard (4.01, 7.00, 10.01)และ Custom Standard
 7. มีระบบ pH calibration history ช่วยให้สามารถตรวจสอบวันและเวลาของการทำ calibration ครั้ง ล่าสุดได้
 8. สามารถแสดงค่า % Slope ของการทำ การcalibrate ได้
 9. ตัวเครื่องมีระบบ Auto power-off สามารถปิดเครื่องได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
 10. มีระบบ Error code display แสดงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน โดยแสดงที่หน้าจอของเครื่อง
 11. มีระบบ Battery voltage monitors เตือนให้ทำการเปลี่ยนBattery
 12. ตัวเครื่องสามารถป้องกันน้ำเข้าได้ โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 529:IP 67  
 13. ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาไม่เกิน 270 กรัม (ไม่รวม Electrode กับ แบตเตอรี่)
 14. มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
 15. ตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่แบบ AAA Alkaline 2 ก้อน
 16. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
 17. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
 18. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน (Standard Accessories)

 1. หัววัด pH / Temperature รุ่น 962510D: 1 อัน
 2. แบตเตอรี่ AAAAlkaline: 2 ก้อน
 3. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4,7,10: 1 ชุด
 4. Internal Filling Solution (KCl): 1 ขวด
 5. คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ: 1 เล่ม

หมายเหตุ

 1.  ทางบริษัทฯ มีการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
 2. ทางบริษัทฯ มีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากทางผู้ผลิต เพื่อให้บริการทางด้านอะไหล่และการดูแลรักษาเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
 

© 2000-2008 CopyRight by Petro-Instruments Corp., Ltd.
Tel. 02-939-5711 (12 lines)  Fax. 02-939-4207-8  Website. www.pico.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login