กระวาน
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 10:42:06 30/11/2015
น้ำตาลมะพร้าว
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 12:04:02 09/11/2015
ชุดเยื่อไผ่ + เก๋ากี้
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 11:56:02 09/11/2015
เยื่อไผ่
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 11:54:18 09/11/2015
กระเพาะปลา
Brand : ต้นตะวัน
Last Update : 11:52:21 09/11/2015

Page View  1184  
Product Information :

Product Name:  
กระวาน
Product Category:   อาหารและเครื่องดื่ม
Product Sub-Category:   กลุ่มเครื่องเทศ
Brand:   ต้นตะวัน  
Product Type :   วัตถุดิบ 
     
 
ลำดับ น้ำหนักสุทธิ ขนาดบรรจุ ขนาดกล่อง (กxยxส)
 
1 1 Kg 1 Kg X 1 PACK -
 

© 2000-2008 CopyRight by TAWAN PRODUCE CO., LTD
Tel. 66(0)2-461-5080-5  Fax. 66(0)2-461-5088  Website. www.tawanproduce.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login