ความรู้เรื่องศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ
ความสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและได้รับคำแนะนำในการออกกำลัง กายอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันของประชาชน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อ และเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัเชียงรายได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และ นันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยเปิดให้บริการประชาชนทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-20.00น. บริการต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย เปิดให้บริการต่างๆ อาทิ สถานที่ออกกำลังกายต่างๆ ห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย สนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง สนามเทนนิส สระว่ายน้ำมาตรฐาน สนามแข่งขันกีฬาภายในอาคาร อีกทั้งให้บริการห้องสมุดไอทีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมมาตรฐาน(อาคารคชสาร) สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนาต่างๆ เป็นต้น
Last Update : 14:24:17 01/04/2015
ผ้าขาวม้า
Brand : กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี
Model : ผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าเป็นผ้าไทย ที่ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ทั้งใช้คาดเอว ใช้ตัดเสื้อ กางเกง
Last Update : 17:07:03 23/08/2015
พรมเช็ดเท้า
Brand : กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้าบ้านศรีชุม
Model : พรมเช็ดเท้า
พรมเช็ดเท้า สีสันสวยงาม เช็ดเท้าได้สะอาด คุณภาพดี สวยงามทนทาน
Last Update : 15:50:21 23/08/2015
สมุนไพรรางจึดเถา
Brand : ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยบ้านร้องบง
Model : ชาเถารางจืด
ปัจจุบันสารพิษในอาหาร อากาศ มีมากและสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน ชารางจึด จะช่วยขับพิษ สารเคมี เมาค้าง แก้แพ้ ผื่นคัน ขับสารพิษจากร่างกาย ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น
Last Update : 15:26:59 23/08/2015
เสื่อกกพับ
Brand : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาเจริญใหม่
Model : เสื่อกกพับ
เสื้อกกแบบพับ เป็นสิ่งประดิษฐ์จากต้นกกและหญ้าฮังกาที่ขึ้นตามท้องนา นำมาแปรรูปเพื่อให้สำหรับปูนั่งกับพื้น ใช้ได้กับพื้น นั่งนุ่มสบาย ได้ความเป็นธรรมชาติ
Last Update : 17:36:46 22/08/2015
ปลาส้มสองพี่น้องมั่งมี
Brand : สองพี่น้องมั่งมี
Model : ปลาส้ม
ผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนที่ผลิตจากภูมิปัญญา ความรู้ในการถนอมอาหารจากปลา มีรสชาติที่ถูกปาก ปลอดภัย
Last Update : 17:21:57 22/08/2015

Page View  1474  
Product Information :

Product Name:  
เสื่อกกพับ
Product Category:   ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
Product Sub-Category:   กะละมัง,ตระกร้า,กล่องพลาสติก ฯ
Brand:   กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาเจริญใหม่ 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เสื้อกกแบบพับ เป็นสิ่งประดิษฐ์จากต้นกกและหญ้าฮังกาที่ขึ้นตามท้องนา นำมาแปรรูปเพื่อให้สำหรับปูนั่งกับพื้น ใช้ได้กับพื้น นั่งนุ่มสบาย ได้ความเป็นธรรมชาติ
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Chiangrai Provincial Administrative Organization
Tel. 053175337  Fax. 053175303  Website. http://www.chiangraipao.go.th/index.php
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login