เทศกาล ทีปวาลี
หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเป็น" เทศกาลแห่งดวงประทีป"
Last Update : 07:51:45 07/08/2015
ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู
คัมภีร์พระเวทที่นำมาสวดกันนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้า
Last Update : 09:45:55 27/07/2015
ธยานัม DHYANAM
วิธีการระลึกถึงเทพที่เคารพนับถือ
Last Update : 09:29:01 12/07/2015
พระอัคนี
พระอัคนี หรือพระเพลิง เทพแห่งไฟ
Last Update : 09:19:59 05/07/2015
พระนามของพระคเณศ
พระนามของพระคเณศกล่าวกันว่ามีถึงพัน แต่ที่สำคัญมี ๘ ชื่อ ดังมีระบุไว้ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะ
Last Update : 09:44:55 02/07/2015
องค์พระคเณค
Last Update : 10:49:56 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71666
Last Update : 10:38:48 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71568
Last Update : 10:36:41 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71544
Last Update : 10:34:34 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71313 M
Last Update : 10:33:01 25/01/2016

Page View  1798  
Product Information :

Product Name:  
องค์พระคเณศศิลปะอินเดีย
Product Category:   หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย
Product Sub-Category:   องศ์พระคเนต
Brand:   Gangedeva 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   งดงามตามแบบศิลปะอินเดีย ทรงเครื่องประดับพลอย พร้อมสถาปันนาจากพรามณ์ อินดู ขนาดองค์ 9 นิ้ว
     
 

อาวุธ ศาสตรา สิ่งของ ที่พระพิฆเนศถือ

Shankha (หอยสังข์) หมายถึง การอำนวยอวยชัยให้มีชื่อเสียง,เกียรติยศ 
2. Ankusha (ประตัก) หมายถึง อำนวยอวยชัยทางด้านอายุ 
3. Parashu (ขวาน) หมายถึง การกำจัดอุปสรรค์นานประการ
3.1. Mahaparashu (ขวาน) ใช้สำหรับฝ่าฟันอุปสรรค์ในชีวิต
4. Pasha (บ่วง) หมายถึง ใช้สำหรับมัดคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมให้กลับกลายเป็นคนดี 
4.1 บ่วงบาศ - ทรงถือโดยทรงลากจูงคนทั้งหลายให้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์
5. Vajratrishula (Lightning Bolt) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ใน 3 โลก อำนวยอวยชัยทางด้านอำนาจ บารมี 
6. Chakra (โล่, discus) เป็นสัญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์ (แทนใจ) และดวงจันทร์ (แทนความรู้สึก) ซึ่งหมายถึง สติปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า ใช้ป้องกันภัยอันตราย ความชั่วร้าย และสิ่งอัปมงคลต่างๆ
7. Modakapatra (ขนมต้ม) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ 
8. Gada (คฑา) -
9. Chhuri (ดาบสองคม) ใช้สำหรับฝ่าฟันอุปสรรค์
10. Rudraksha Mala (ลูกประคำ) ใช้สำหรับสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า และเจริญสมาธิ เป็นสิ่งที่พระพรหมประทานให้ 
11. Pushpashara (ธนูดอกไม้, Flower Arrow) ใช้บอกทางเดินที่ถูกต้อง และอำนวยอวยชัยให้สมปรารถนาในความรัก เป็นธนูแห่งรัก พระกามเทพทรงถวายมี 3 ดอก คือ รัก เสน่หา และลุ่มหลงคลั่งไคล้ 
12. Amritakumbha (หม้อน้ำทิพย์, น้ำมนต์) ใช้ชะล้างสิ่งอัปมงคล ชั่วร้าย
13. Padma (ดอกบัว) ความหมายทางนัย คล้ายกับดอกบัว 4 เหล่าของศาสนาพุทธ 
14. Ikshukarmuka (คันธนูที่ทำจากต้นอ้อย) ใช้คู่กับธนูดอกไม้ (Flower Arrow) เพื่อให้บังเกิดความรักในมวลมนุษยชาติ 
15. Shara (ลูกธนู) ใช้คู่กับคันธนูออกรบ อำนวยอวยชัยให้เกิดชัยะ หรือชัยชนะ หรือกำจัดศัตรู หรืออุปสรรค์นานับประการ
16. Vina (Indian Lute) ใช้สำหรับบรรเลงให้มวลมนุษย์ผู้มีจิตใจประเสริฐได้ฟัง 
17. Asura (ภูตผี, goblin) ใช้กำจัดสิ่งอัปมงคล เป็นบริวารแห่งองค์มหาศรีฆเนศวร์ อำนวยอวรชัย ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข, ปราศจากซึ่งศัตรูภัยพาลต่างๆ 
18. Danda (ไม้เท้า, stick) ใช้ค้ำจุนโลก และผู้ที่ประพฤติชอบ เป็นสิ่งมงคลที่พระพรหมประทานให้พระพิฆเนศ อำนวยอวยชัย ให้มีผู้อุดหนุน ค้ำชู
19. Chamara (พัด) อำนวยอวยชัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลต่างๆ 
20. Kamandalu (กากต้มน้ำ) อำนวยอวยชัยให้ อุดมสมบูรณ์ 
21. Dhanush (คันธนู) กำจัดอุปสรรค์
22. Naga (งู) เป็นสัญลักษณ์แห่งทรัพย์สินเงินทอง 
23. Shalipallava (ต้นข้าว) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีกินไม่หมดไม่สิ้น 
24. Mudgara (Hammer, ค้อน) หมายถึงความมั่นคงแข็งแรงในครอบครัว
25. Shastra (คัมภีร์พระเวชต่างๆ) หมายถึงการมีศีลธรรม และสติปัญญา 
26. Kalpavriksha (Wish-Fulfilling Tree) หมายถึง อำนวยอวยชัยให้สมปราถนาทุกประการ 
27. Parashvadha (Battleaxe) ใช้สำหรับออกรบ หมายถึง อำนวยอวยชัยให้ชนะข้าศึก และยังหมายถึง การกำจัดอุปสรรค์ได้อีกด้วย 
28. Trishula (ตรีศูล) หมายถึงผู้เป็นใหญ่ใน 3 โลก ซึ่งพระอินทร์ทรงให้พระวิษณุกรรมทำถวายจากผิวพระวรกายของพระสุริยเทพ อันมีอำนาจดังสายฟ้า 
29. Narikela (มะพร้าว) เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การเติบโต ความร่งเรือง และความสะอาดบริสุทธิ์
30. Dhvaja (ธงชัย) หมายถึงชัยชนะ ในด้านต่างๆ เช่นการรบ, การค้า, การศึกษา และอุปสรรค์ต่างๆ 

เกี่ยวกับเรา บริษัท กัลณ์เกเดวา จำกัด และ  www.shivgange.com นี้ เราได้ก่อตั้งบริษัทร่วมกับพราหมณ์ ฮินดู เพื่อนำเข้าเทวรูปองค์มหาเทพ มหาเทวี จากดินแดนชมพูทวีป  จากประเทศอินเดียทุกชนิด นำมาได้สักการะบูชาอย่างแท้จริงทุกองค์ที่นำมาให้บูชาพร้อมพิธีจากพราหมณ์ ฮินดู และหลากหลายมวลสารจากสถานที่สำคัญมากหมายนับปี 10 กว่าปีมารวมไว้ให้ท่านบูชาอย่างหาที่สุดไม่ได้ เช่น

  1. มวลสาร จาก 16 เทวสถานที่องค์พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นมาธรรมชาติ  
  2.  มวลสารจาก 5 เทวสถานแห่งองค์พระศิวะมหาเทพ ดิน น้ำ ลม ไฟ และ อากาศ
  3. มวลสารจาก 12 เทวสถาน jyotirlinga ในตำนานมหาศิวะปุราณะ
  4. มวลสารจากองค์พระรานายณ์ในหลายเทวสถานในอินเดียและที่สำคัญยิ่ง
  5. มวลสารจากเทวสถานแม่อุมาเทวี
  6. และมวลจากเทวสถานที่สำคํญอีกมากหมายในประเทศอินเดีย

พวกเรานำมวลสารเหล่านี้มาเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อผู้บูชาต่อองค์อย่างแท้จริงและส่งต่อมวลสารเหล่านี้ไปยังผู้ที่สักการะองค์ท่าน *****สนใจติดต่อสอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่  089-7709598 , 085-1745556

Line : gangedeva *****facebook :องค์เทพ ****ทั้งปลีกและส่ง****** =apple-converted-space> 

 

© 2000-2008 CopyRight by GANGEDAVA CO.,LTD
Tel. 089-7709598 085-1745556 คุณจูน  Fax. 02-8922692  Website. www.shivgange.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login