ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์ 0-5671-8320 หมายเลขโทรสาร 0-5671-8320 โทรศัพท์มือถือ 08-5052-7677 e-mail sotphetchabun@hotmail.com website http://www.sotphetchabun.com เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Last Update : 13:17:22 03/04/2015
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 12:23:29 03/04/2015
ชุดเห็ดเพื่อสุขภาพ
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 11:18:19 03/04/2015
ตะกร้าพลาสติกสาน
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 10:46:55 03/04/2015
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 10:44:41 03/04/2015

Page View  1494  
Product Information :

Product Name:  
ตะกร้าพลาสติกสาน
Product Category:   หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย
Product Sub-Category:   ของที่ระลึก
Brand:   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
Product Type :  
     
 
 

  
Product Related
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand name: โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Short Description:
Product from: โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand name: โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Short Description:
Product from: โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
© 2000-2008 CopyRight by Phetchabun School for the Deaf, Phetchabun
Tel. 0850527677  Fax. 056718320  Website. www.sotphetchabun.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login