ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Component of Industrial Computer ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Last Update : 16:37:01 27/02/2015
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคืออะไร
What is an Industrial Computer ? คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคืออะไร
Last Update : 10:38:38 24/02/2015
Core-i MXC-6300 Series
Brand : Core-i MXC-6300 Series
Model : Core-i MXC-6300 Series
High Performance 3rd Generation Intel? Core? i7/i5/i3 processor-based Fanless System with PCI/PCIe (Gen2) Slots
Last Update : 16:23:04 27/02/2015
17" P1177E-871
Brand : 17" P1177E-871
Model : 17" P1177E-871
17" SXGA TFT Intel? Core? i family/Pentium?/ Celeron? Expandable Industrial Panel Computer with 2 PCIe or 2 PCI Slots
Last Update : 16:11:45 27/02/2015
15" P1157E-871
Brand : 15" P1157E-871
Model : 15" P1157E-871
15" XGA TFT Intel? Core?/ Pentium?/ Celeron? Expandable Industrial Panel Computer with 2 PCIe or 2 PCI Slots
Last Update : 17:49:35 24/02/2015
12.1" P1127E-871
Brand : 12.1" P1127E-871
Model : 12.1" P1127E-871
12.1-inch XGA TFT Intel? Core? Expandable Industrial Panel Computer with 2 PCIe or 2 PCI Slots
Last Update : 16:35:38 24/02/2015
15" P1153-822
Brand : 15" P1153-822
Model : 15" P1153-822
15" TFT Intel? Pentium? M Expandable Industrial Panel
Last Update : 16:27:23 24/02/2015

Page View  1650  
Product Information :

Product Name:  
Training Labview Level3
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   สอน Labview
Brand:   Sixsolutionteam 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   Training Labview Level3
     
 

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้การใช้โปรแกรม Labview

แม้ไม่มีพื้นฐานการใช้งานมาก่อนหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้งานขั้นสูง


Sixsolution Team พร้อมแล้วที่จะแบ่งปันเทคนิคให้แก่ลูกค้าของเรา

สามารถจัดอบรมโดยใช้สถานที่ภายในบริษัทของลูกค้าได้


สอนแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 10 คน


*ราคาพิเศษสำหรับอาจารย์ นักศึกษา หรือสถาบันการศึกษา*

**ต่างจังหวัดก็สามารถไปอบรมได้ค่ะ**

 เนื้อหาของหลักสูตร

LabVIEW Level 3

1.เทคนิคการโปรแกรม LabVIEW แบบ Pararllel Style

1.1 ลักษณะโครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง อาทิ เช่น Single State, State Machine ,Parallel

1.2 ลักษณะรูปแบบของโปรแกรม Parallel แนะนําการส่งข้อมูลระหว่างลูปโดยใช้ตัว Variable ต่างๆ

1.3 เทคนิคการส่งข้อมูลระหว่างลูป โดยฟังชันก์ Queue และ Notifier


2.การใช้งาน Event , Property Node และ Invoke Node

2.1 การใช้งาน Event

2.2 การใช้งาน Property Node

2.3 การใช้งาน Invoke Node


3.การเขียนโปรแกรมผ่าน Network

3.1 การส่งข้อมูลแบบ share variable

3.2 การเขียนโปรแกรมผ่าน Network แบบ UDP


4. การทํา Installer โปรแกรม

5. Hardware

5.1 แนะนําการเชื่อมต่อ LabVIEW กับคอนโทรลเลอร์บอร์ด อ่านค่าอุณหภูมิ

5.2 ควบคุม Relay ผ่าน RS 485 &Parallel port ผ่าน Network, I2C, SPI


6. ทดลองสร้างโปรแกรม แบบ Parallel โดยใช้แบบ Queue

 สอบถามรายละเอียด

คุณโจ : 089-333-6652

e-mail: sixsolution.th@gmail.com


 

© 2000-2008 CopyRight by SixSoluTion
Tel. 061-843-9300  Website. www.sixsolution.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login