ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Component of Industrial Computer ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Last Update : 16:37:01 27/02/2015
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคืออะไร
What is an Industrial Computer ? คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคืออะไร
Last Update : 10:38:38 24/02/2015
Core-i MXC-6300 Series
Brand : Core-i MXC-6300 Series
Model : Core-i MXC-6300 Series
High Performance 3rd Generation Intel? Core? i7/i5/i3 processor-based Fanless System with PCI/PCIe (Gen2) Slots
Last Update : 16:23:04 27/02/2015
17" P1177E-871
Brand : 17" P1177E-871
Model : 17" P1177E-871
17" SXGA TFT Intel? Core? i family/Pentium?/ Celeron? Expandable Industrial Panel Computer with 2 PCIe or 2 PCI Slots
Last Update : 16:11:45 27/02/2015
15" P1157E-871
Brand : 15" P1157E-871
Model : 15" P1157E-871
15" XGA TFT Intel? Core?/ Pentium?/ Celeron? Expandable Industrial Panel Computer with 2 PCIe or 2 PCI Slots
Last Update : 17:49:35 24/02/2015
12.1" P1127E-871
Brand : 12.1" P1127E-871
Model : 12.1" P1127E-871
12.1-inch XGA TFT Intel? Core? Expandable Industrial Panel Computer with 2 PCIe or 2 PCI Slots
Last Update : 16:35:38 24/02/2015
15" P1153-822
Brand : 15" P1153-822
Model : 15" P1153-822
15" TFT Intel? Pentium? M Expandable Industrial Panel
Last Update : 16:27:23 24/02/2015

Page View  1481  
Product Information :

Product Name:  
Training Labview Level2
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   สอน Labview
Brand:   Sixsolutionteam 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   Training Labview Level2
     
 

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้การใช้โปรแกรม Labview

แม้ไม่มีพื้นฐานการใช้งานมาก่อนหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้งานขั้นสูง


Sixsolution Team พร้อมแล้วที่จะถ่ายแบ่งปันเทคนิคให้แก่ลูกค้าของเรา

สามารถจัดอบรมโดยใช้สถานที่ภายในบริษัทของลูกค้าได้


สอนแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 10 คน


*ราคาพิเศษสำหรับอาจารย์ นักศึกษา หรือสถาบันการศึกษา*

**ต่างจังหวัดก็สามารถไปอบรมได้ค่ะ**

 

 เนื้อหาของหลักสูตร

LabVIEW Level 2

1.เทคนิคการโปรแกรม LabVIEW แบบ State Machine Style


1.1 ลักษณะโครงสร้างโปรแกรมแบบ State Machine แนะนําการส่งค่าแต่ละ State โดยใช้ Enum

1.2 การส่งข้อมูลระหว่าง State แนะนําการส่งข้อมูลแต่ละ State โดยใช้ Cluster


1.3 แนะนําตัวอย่างของโปรแกรม State Machine


2.การใช้งาน ตัวแปรแบบต่างๆ

2.1 การใช้งาน Local Variable

2.2 การใช้งาน Global Variable

2.3 การใช้งาน Function Global Sub VI

2.4 การสร้าง Sub VI


3.การเก็บ Data แบบ Binary หรือ Data log type

3.1 การเก็บ Data แบบ Binary

3.2 การเก็บ Data แบบ Data log type


4. Hardware

4.1 แนะนําการเชื่อมต่อ LabVIEW กับ Comport กับคอนโทรลเลอร์บอร์ด อ่านค่าอุณหภูมิ

4.2 ควบคุม Relay ผ่านRS 485 & Parallel port , การเขียน PID ควบคุมอุณหภูมิ


5.ทดลองสร้างโปรแกรม แบบ State Machine


 

สอบถามรายละเอียด

คุณโจ 089-333-6652

e-mail : sixsolution.th@gmail.com

 

© 2000-2008 CopyRight by SixSoluTion
Tel. 061-843-9300  Website. www.sixsolution.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login