Page View  5743  
Product Information :

Product Name:  
ตู้บ่มเชื้อควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (New Brunswick - CO2 Incubator)
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   07.ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker)
Brand:   Eppendorf, Germany. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   ตู้บ่มเชื้อควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (New Brunswick - CO2 Incubator)
     
 

ตู้บ่มเชื้อควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (New Brunswick CO? Incubator) รุ่น Galaxy® S

- ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 4 องศาเซลเซียสสูงกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ถึง 50 องศาเซลเซียส

- ควบคุมความเข้มข้น CO2 ได้ในช่วง 0.2 – 20%

- โครงสร้างภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิมชนิดแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

- ระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้เป็นชนิดไม่ใช้พัดลม (Fanless) แต่มีการออกแบบให้ความร้อนโดยตรงทั้งหมด 6 ด้านเพื่อการกระจายตัวที่ดีของความร้อน (Six-sided, direct heating profile)

- ใช้ระบบอินฟราเรดในการตรวจวัดระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (IR CO2 sensor)

- แสดงค่าการควบคุมเป็นแบบ LED แสดง อุณหภูมิ เปอร์เซนต์ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ (CO2)

- มีให้เลือก 3 รุ่น ดังนี้

  • Galaxy® 14S    ความจุ 14 ลิตร
  • Galaxy® 48S    ความจุ 48 ลิตร
  • Galaxy® 170S  ความจุ 170 ลิตร

ตู้บ่มเชื้อแบบควมคุมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (New Brunswick CO? Incubator) รุ่น Galaxy® R

- ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 4 องศาเซลเซียสสูงกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ถึง 50 องศาเซลเซียส

- ควบคุมความเข้มข้น CO2 ได้ในช่วง 0.2 – 20%

- โครงสร้างภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิมชนิดแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

- ระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้เป็นชนิดไม่ใช้พัดลม (Fanless) แต่มีการออกแบบให้ความร้อนโดยตรง (Direct heat) ทั้งหมด 6 ด้านเพื่อการกระจายตัวที่ดีของความร้อน (Six-sided, direct heating profile)

- ใช้ระบบอินฟราเรดในการตรวจวัดระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (IR CO2 sensor) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวัดได้แม่นยำ และตัวตรวจวัดนี้ยังสามารถทนต่อความร้อนสูงระหว่างที่ทำการทำให้ตู้ปลอดเชื้อ โดยไม่จำเป็นต้องถอดออก

- มีระบบ CO2 Automatic Zeroing  function เพื่อเป็นการปรับความถูกต้องของ CO2 sensor ให้ถูกต้อง

- มีหน้าจอแสดงค่าการควบคุมเป็นแบบ LCD แสดง อุณหภูมิ เปอร์เซนต์ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ (CO2)

- มีระบบ Data logging สามารถเก็บบันทึกค่า อุณหภูมิ, การเปิดประตู และ ความเข้มข้นของ CO2 ได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนหน้า สามารถแสดงผลเป็นแบบระบบกราฟได้

- มีให้เลือก 2 รุ่น ดังนี้

  • Galaxy® 48R  ความจุ 48 ลิตร
  • Galaxy® 170R  ความจุ 170 ลิตร
 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login