Page View  4324  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องชั่งละเอียด 5 ตำแหน่งในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   05.เครื่องชั่งนำ้หนัก,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องมือพื้นฐานในห้องแลป
Brand:   OHAUS, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องชั่งละเอียด 5 ตำแหน่งในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer Semi-Micro Balance
     
 

Explorer Semi-Micro Balances เครื่องชั่งความละเอียด 5 ตำแหน่ง

» โครงสร้างและรูปลักษญ์ของเครื่องออกแบบมาให้ทันสมัย

» หน้าจอ 4 สีแบบสัมผัสพร้อมระบบSmarText Software ช่วยให้คนกับเครื่องชั่งทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธภาพและสะดวกยิ่งขั้น

» มีระบบ AutoCal Internal Calibration ให้ความแม่นยำในการชั่งมากขึ้น

» มีประตูเปิดปิดอัตโนมัติ ด้วยเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง

» มีระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ของภาชนะที่จะใช้ชั่งเพื่อความแม่นยำของการชั่ง

» มีรุ่นให้เลือกใช้งานตามนี้

- EX125         : ชั่งได้ 125 g, 0.01mg full range

- EX125D      : ชั่งได้ 125 g, 0.01mg(52g) / 0.1mg(120g)

- EX225/AD   : ชั่งได้ 220 g, 0.01mg full range (AD=Auto Door)

- EX225D/AD : ชั่งได้ 220 g, 0.01mg(120g) / 0.1mg(220g), (AD=Auto Door)

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login