Page View  3823  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องชั่งละเอียดในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   05.เครื่องชั่งนำ้หนัก,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องมือพื้นฐานในห้องแลป
Brand:   OHAUS, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องชั่งละเอียดในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer
     
 

Explorer เครื่องชั่งประสิทธิภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ

» สั่งการทำงานด้วยระบบ Touchless sensor 4 จุด

» หน้าจอสีขนาด 5.7" สำหรับแสดงผลและสั่งการทำงาน

» มีระบบ Internal Cal และ AutoCal ให้ความแม่นยำในการชั่งมากขึ้น

» มีโปรแกรมติดตั้งมา 14 โปรแกรมสำหรับการใช้งานหลากหลาย

» ระบบช่วยบอกทิศทางการปรับลูกน้ำเครื่อง

 

 

Explorer สามารถปรับมุมเอียงของหน้าจอแสดงผลหรือถอดแยกหน้าจอออกจากตัวเครื่องชั่งได้ โดยมีสายเชื่อมต่อยาวถึง 10 ฟุต ทำให้สามารถปรับพื้นที่ในการทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้น

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login