Page View  5915  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (MVAG)
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand:   BRABENDER, Germany 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (MVAG)
     
 

เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว(Micro Visco-AmyloGraph )

MVAG  เป็นเครื่องวัดความหนืดของแป้งที่รวมคุณสมบัติของ Viscograph E และ Amylograph E เข้าด้วยกัน ใช้งานได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร, กระดาษและเคมี วัดค่าในหน่วยของ Brabender Unit (BU) ได้และให้ผลการวัดในเวลารวดเร็ว

- วัดค่าความหนืดของแป้งได้ทั้ง Native และ Modified Starch

- เหมาะสำหรับการใช้งานในห้อง R&D สำหรับคิดค้นและปรับสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่

- ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถคำนวณค่าการวิเคราะห์  จัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์

- สามารถดึงข้อมูลของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันได้ถึง 10 ตัวอย่าง

- ปรับค่าของสเกลในการแสดงกราฟของการวัดอัตโนมัติ

- สามารถเลือกช่วงการวัดได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหัววัดใหม่

 

  
Product Related
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A
Brand name: EYELA, Japan.
Short Description: เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A
Product from: บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login