เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 15:11:16 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 15:06:05 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:02:28 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:01:48 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 15:00:51 02/08/2019

Page View  6833  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Viscograph E)
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand:   BRABENDER, Germany 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Viscograph E)
     
 

เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Brabender Viscograph E)

Viscograph E เป็นเครื่องวัดความหนืดของแป้ง ที่ใช้เป็นมาตราฐานในโรงงานอุตสาหกรรมแป้ง วัดค่าในหน่วยของ Brabender Unit (BU) ใช้ได้กับแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวสาลี  แป้งข้าวโพดและแป้งดัดแปร (Modified Starch)

- วัดค่าความหนืดของแป้งตาม ICC Standard no. 169 และ AACC Method 61-01

- ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถคำนวณค่าการวิเคราะห์  จัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์

- สามารถดึงข้อมูลของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันได้ถึง 10 ตัวอย่าง

- ปรับค่าของสเกลในการแสดงกราฟของการวัดอัตโนมัติ

- สามารถเลือกช่วงการวัดได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหัววัดใหม่

 

  
Product Related
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1111
Brand name: EYELA, Japan.
Short Description: เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1111
Product from: บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login