เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  6294  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   1.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
     
 

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกากใยอาหารจากการย่อยด้วยเอนไซม์ ( Fibertec  System E)

Fibertec E เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยโดยใช้วิธีการย่อยตัวอย่างด้วยเอนไซม์ สำหรับการหาปริมาณ Dietary  Fiber ในอาหารสำหรับการบริโภค

- สามารถทำงานได้ครั้งละ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน

- ชุดกรองออกแบบให้ใช้ได้ทั้งการหา Total Dietary Fiber (TDF), Soluble Dietary Fiber (SDF) , Insoluble Dietary Fiber (IDF)

- ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุตัวอย่าง

- เป็นวิธีมาตราฐานตาม AOAC, AACC, NMKL, Asp. 

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login