Page View  4529  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องชั่งละเอียด (Adventure)
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   05.เครื่องชั่งนำ้หนัก,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องมือพื้นฐานในห้องแลป
Brand:   OHAUS 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องชั่งละเอียดในห้องปฏิบัติการ รุ่น Adventure
     
 

เครื่องชั่งสามารถต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ได้ โดยเครื่องพิมพ์จะมีฟังก์ชั่นในการทำการเฉลี่ยค่าชั่งได้ด้วย

มีพิกัดให้เลือกใช้งานได้ตั้งแต่ 4 และ 3 ตำแหน่ง (มีตู้ครอบป้องกันลม) หรือ 2 และ 1 ตำแหน่ง 

สามารถเลือกพิกัดได้หลายช่วงน้ำหนักการชั่ง

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login