อสค-วังนำเย็น-2543
Last Update : 12:10:47 15/05/2006
ลูกค้า_5
Last Update : 12:08:58 15/05/2006
เมอริเชียส
Last Update : 11:55:39 15/05/2006
ไทยอะโกร
Last Update : 11:50:33 15/05/2006
VM-FOODS
Last Update : 11:47:45 15/05/2006

Page View  12167  
Product Information :

Product Name:  
โรงผลิตน้ำแข็งซอง
Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   Ice Making Machine
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 
โรงผลิตน้ำแข็งซอง บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตน้ำแข็งซอง และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงได้ทำการพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งขบวนการผลิตน้ำแข็งซอง จนเป็นที่นิยมและขยายโรงงานกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากโรงน้ำแข็งที่ออกแบบและสร้างโดย "พัฒน์กล" ได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูง และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตมาตรฐานตั้งแต่ 5 - 225 ตัน/วัน และมีขนาดซองน้ำแข็งให้เลือกตั้งแต่ขนาด 25, 50, 135, 150 และ 170 กิโลกรัม นอกจากนี้ "พัฒน์กล" ยังออกแบบโรงน้ำแข็งให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งมีระบบลำเลียง และ เครื่องจักรแปรรูปน้ำแข็ง เช่น เครื่องโม่ และ เครื่องแปรรูปน้ำแข็งอีกด้วย ลักษณะเด่นบ่อน้ำเกลือ - ออกแบบการจัดเรียงซองน้ำแข็งเป็นแถวแน่นอน โดยมีเหล็กรัดซองรวมเป็นชุด ๆ ทำให้การหมุนเวียนน้ำ เกลือทำความเย็นได้ดี - การหมุนเวียนของน้ำเกลือ ผ่านคอยล์เย็นแบบสวนทาง ( Counter flow ) ซึ่งเป็นการถ่ายเทความร้อนที่มี ประสิทธิภาพสูง - ใบพัดหมุนเวียนน้ำเกลือเป็นแบบรอบช้า ทำให้มีอายุการใช้งานยาวขึ้น ระบบการเก็บและลำเลียงน้ำแข็ง - การเก็บและลำเลียงน้ำแข็ง ด้วยเครนเหนือหัว โดยมีรอกโซ่ไฟฟ้า 2 ชุด ยกซองแบบมีเหล็กรัดซองเป็นชุด ทำให้สะดวก และรวดเร็ว ควบคุมด้วยพนักงานเพียงคนเดียว - ถังน้ำเติมซองทำด้วยแสตนเลสพร้อมวาล์ว และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น - เหล็กรัดซองชุบสังกะสีออกแบบให้เหมาะสมกับกำลังผลิตและการทำงานอย่างลงตัว - มีเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้การละลายน้ำแข็งทำแข็งได้เร็วขึ้น อุปกรณ์ทำความเย็น - คอยล์เย็นแบบเรสเวย์ (Race way) เป็นคอยล์เย็นสำหรับโรงน้ำแข็งซองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด - ถังรับความดันออกแบบและสร้างตามมาตรฐาน ASME ซึ่งใช้วัสดุสำหรับทำถังรับความดันโดยเฉพาะ และทำความสะอาดผิวด้วยวิธี Sand blast - ระบบจ่ายน้ำยา ประกอบด้วยชุดวาล์วจ่ายน้ำยาและ ลูกลอยควบคุมระดับนํ้ายาอัตโนมัติ พร้อมระบบสำรอง ควบคุมด้วยมือ - มีหม้อถ่ายน้ำมันจากระบบพร้อมวาล์ว ช่วยให้การถ่ายน้ำมันสะดวกและ ปลอดภัย
 

© 2000-2008 CopyRight by PATKOL Plc.
Tel. 0-2328-1032-49  Fax. 0-2328-1058  Website. http://www.patkol.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login