Page View  12487  
Product Information :

Product Name:  
วีทีแหนมเนือง (บรรจุกล่องโฟม)
Product Category:   อาหารและเครื่องดื่ม
Product Sub-Category:  
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

 

   

หมายเหตุ

เงื่อนไขการให้บริการ 
สำหรับผู้รับสินค้าในเขต กทม./ปริมณฑล วันจันทร์ – ศุกร์ ต้องสั่งซื้อสินค้าก่อนเวลา 14.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป 
** ยกเว้น กรณีสั่งซื้อสินค้าหลังเวลาดังกล่าว หรือสั่งซื้อสินค้าในวันหยุดของร้าน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดชดเชย รวมทั้งผู้รับอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ กทม./ปริมณฑล นั้น วันที่ได้รับสินค้าจะต้องเพิ่มอีกประมาณ 1-2 วัน

 
 

© 2000-2008 CopyRight by -
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login