พาเลทกระดาษ
Brand : Ecogreenpaperpallet
Model : Water Proof Paperpallet
Water Proof Paperpallet Small size
Last Update : 14:43:45 21/05/2014
เครื่องดักขยะสายพานอัตโนมัติ
Brand : INOX
Model : HR
HydroRake Continuous and Self-Cleaning Screen
Last Update : 11:57:45 21/05/2014
Static Screen : ExtraSieve
Brand : INOX Environmental
Model : ES
เครื่องดักขยะละเอียดแบบติดตั้งไม่เคลื่อนที่
Last Update : 10:03:37 21/05/2014
Automatic Bar Screen HydroBar
Brand : INOX Environmental
Model : HB
เครื่องตักขยะหยาบอัตโนมัติแบบคราดโกย
Last Update : 09:51:11 21/05/2014
เครื่องอัดตะกอน
Brand : INOX
Model : FP
Filter Press เป็นเครื่องจักรที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลวชนิดหนึ่ง โดยใช้วิธีการอัดให้เกิดความดันสูงให้น้ำกับตะกอนแยกกันโดยมีผ้ากรองเป็นตัวกั้น
Last Update : 15:40:08 16/05/2014

Page View  4087  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องรีดตะกอน โรงแป้งมันสำปะหลัง
Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   Dewatering Machine
Brand:   INOX 
Product Type :   บริการ 
วัตถุดิบ 
Short Description :   เป็นเครื่องรีดตะกอน สำหรับโรงงานมันสำปะหลัง
     
 
Continuous sludge Dewatering
 
 

 

Belt Press System Model BELT & SG

 

Belt Press Operation


 

Belt Tension


 

Belt Press Operation


 

Belt Press Application


Type of sludge Feed Solids, % Cake solids, %
Primary

3-7

28-44

Primary and waste activated

3-6

20-35

Primary and trickling filter

3-6

20-35

Waste activated

1-4

12-20

Anaerobically digsted Primary

37

25-35

Primary and waste activated

3-6

20-25

Waste activated

3-4

12-20

Aerobically digested primary and

1-3

12-20

Waste activated    
Thermally conditioned primary 

4-8

25-50

and waste activated    

 

 

Belt Press Selection

- Belt Press Material & Size
- Sludge Thickener?

 

 

 

Operating Diagram 1

 

Operating Diagram 2

 

Operating Diagram 3

BELT PRESS
เครื่องรีดตะกอน
 
 
 
ชื่อบริษัทฯ 
Company name
ชื่อโครงการ
Project
*ชื่อผู้ติดต่อ 
Contact person
*E-Mail :
*Tel. : Fax. :
 
 
 
ชนิดตะกอน 
Sludge types
จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
From a wastewater treatment system
 
 
 
คุณสมบัติของตะกอน
Properties of Sludge
ชนิดของตะกอน
Type of Sludge
ปริมาณตะกอน
Capacity of Sludge
ความเข้มข้น
Concentration
ความถ่วงจำเพาะ
Specific gravity
 
 
 
การปฏิบัติงาน
Operations
ชั่วโมงการทำงานของเครื่องรีดตะกอนต่อวัน
Working hours per day of Belt press

 ท่านใช้เครื่องรีดตะกอนเดิมอยู่หรือไม่ (You use the same Belt press or not ?)
   ไม่(No)  
 ใช่(Yes) ยี่ห้อ
Brand
รุ่น
Model
  ความกว้างของผ้า
The width of the Belt Filter Cloth
 
  ชนิดเครื่องสูบตะกอน
Types of Sludge Feed Pump
   
  ยี่ห้อ
Brand
รุ่น
Model
  อัตราการสูบ
Flow Rate
แรงดัน
Pressure
 ท่านมีเครื่องอัดอากาศใช้อยู่ในโรงงานหรือไม่( You have Air Compressor  used in the factory or not)
   ไม่(No)  
 ใช่(Yes) อัตราการจ่าย
Flow Rate
แรงดัน
Pressure
  อื่นๆ(Other)
 
 
 
 
 
 

© 2000-2008 CopyRight by INOX International Co.,Ltd
Tel. 0 2734 5624 - 5  Fax. 02734 8901  Website. http://inoxinter.com/inox/index.php
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login