พาเลทกระดาษ
Brand : Ecogreenpaperpallet
Model : Water Proof Paperpallet
Water Proof Paperpallet Small size
Last Update : 14:43:45 21/05/2014
เครื่องดักขยะสายพานอัตโนมัติ
Brand : INOX
Model : HR
HydroRake Continuous and Self-Cleaning Screen
Last Update : 11:57:45 21/05/2014
Static Screen : ExtraSieve
Brand : INOX Environmental
Model : ES
เครื่องดักขยะละเอียดแบบติดตั้งไม่เคลื่อนที่
Last Update : 10:03:37 21/05/2014
Automatic Bar Screen HydroBar
Brand : INOX Environmental
Model : HB
เครื่องตักขยะหยาบอัตโนมัติแบบคราดโกย
Last Update : 09:51:11 21/05/2014
เครื่องอัดตะกอน
Brand : INOX
Model : FP
Filter Press เป็นเครื่องจักรที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลวชนิดหนึ่ง โดยใช้วิธีการอัดให้เกิดความดันสูงให้น้ำกับตะกอนแยกกันโดยมีผ้ากรองเป็นตัวกั้น
Last Update : 15:40:08 16/05/2014

Page View  5137  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องอัดตะกอน
Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   Dewatering Machine
Brand:   INOX 
Product Type :   บริการ 
เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุดิบ 
Short Description :   Filter Press เป็นเครื่องจักรที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลวชนิดหนึ่ง โดยใช้วิธีการอัดให้เกิดความดันสูงให้น้ำกับตะกอนแยกกันโดยมีผ้ากรองเป็นตัวกั้น
     
 

คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องอัดตะกอน Filter Press ::
              เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) มีการนำมาใช้งานอย่างหลากหลายทั้งในระบบจัดการตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบการกรอง (Filtration) ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งและน้ำตาล เป็นต้น การทำงานของเครื่องจักรแบบนี้จะทำงานเป็นครั้งๆ (Cycle or Batch) น้ำตะกอนหรือของเหลวที่จะกรองถูกสูบเข้ามาในเครื่องจักรจนเต็มและจึงแกะเอาตะกอนแห้ง (Sludge Cake) ออกมาเพื่อเตรียมทำงานในครั้งต่อไป ขนาดของเครื่องจักรจะแสดงเป็นปริมาตรที่จะเก็บตะกอนได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นกรอง (Filter Plate) และขนาดของแผ่นกรอง (Plate Size) ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ไม่ถึง 10 ลิตร ไปจนถึงกว่า 10,000 ลิตร ความแห้งของตะกอนที่ได้โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 25% ถึง 70% ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า 

 รูปแบบของเครื่องอัดตะกอน Filter Press ::             

               มีหลักการอย่างง่ายๆ คือมีแผ่นกรอง (Filter Plate) ที่ผิวทั้งสองด้านเซาะเป็นร่อง (Recessed) ทั้งสองด้านและเว้นขอบทั้งสี่ไว้ เมื่อประกบกันก็จะเกิดเป็นห้อง (Chamber) มีปริมาตรหนึ่งๆขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นกรอง เครื่องจักรหนึ่งเครื่องจะประกอบด้วยแผ่นกรองจำนวนหนึ่ง แต่ละแผ่นจะคลุมด้วยผ้ากรอง (Filter Cloth) เมื่อแผ่นถูกอัดเข้าหากันโดยชุดอัดแผ่นกรอง ซึ่งมักจะใช้กระบอกไฮดรอริกที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านตรงข้ามกับทางน้ำเข้าอัดแผ่นกรองให้แน่นและต้องอัดให้มีแรงมากกว่าแรงของน้ำสูงสุดที่เข้ามา น้ำตะกอนหรือของเหลวที่จะกรองถูกสูบส่งเข้ามาโดยเครื่องสูบที่เหมาะสมสามารถรับความดันได้ที่ 7 ถึง 15 บาร์ น้ำกรองจะไหลผ่านออกไปและตะกอนจะถูกดักด้วยผ้ากรอง เมื่อมีตะกอนเต็มห้องก็จะไม่สามารถกรองต่อได้ต้องแกะแผ่นเอาตะกอนแห้ง (Sludge Cake) ออก ตะกอนที่แกะออกมาจะตกลงด้านล่าง และต้องมีภาชนะเก็บ หรือ ระบบลำเลียงที่เหมาะสมในการจัดการต่อไป เครื่องจักรแบบนี้มักจะติดตั้งไว้บนแท่นที่สูงพอที่ตะกอนจะตกลงสู่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้ หรือ ติดตั้งอยู่ที่ชั้นสองเพื่อให้ง่ายในการจัดการต่อไป ส่วนน้ำที่กรองได้ ถ้าเป็นระบบน้ำเสียก็จะมีการต่อท่อส่งไปยังระบบบำบัดอีกครั้ง และถ้าเป็นการกรองผลิตภัณฑ์ก็จะถูกส่งต่อไปยังขบวนการผลิตอื่นๆต่อไป 

FILTER PRESS
เครื่องอัดตะกอน
 
 
 
ชื่อบริษัทฯ 
Company name
ชื่อโครงการ
Project
*ชื่อผู้ติดต่อ 
Contact person
*E-Mail :
*Tel. : Fax. :
 
 
 
ชนิดตะกอน 
Sludge types
  จากหน่วยการผลิต
From production units
จากระบบบำบัดน้ำเสีย
From wastewater
 
 
 
คุณสมบัติของตะกอน
Properties of Sludge
ชนิดของตะกอน
Type of Sludge
ปริมาณตะกอน
Capacity of Sludge
ความเข้มข้น
Concentration
ความถ่วงจำเพาะ
Specific gravity
 
 
 
การปฏิบัติงาน
Operations
ชั่วโมงการทำงานของเครื่องอัดตะกอนต่อวัน
Working hours per day of Filter press
วัตถุประสงค์ของการอัดตะกอน
The objective of sediment compression 

  อุปกรณ์ของเครื่องอัดตะกอน
Closing System Hand Hydraulic Motorized Hydraulic
Acting Hydraulic Closing Single Double 
Automatic Plate Shifter Yes No
Hydraulic Hinge Drip Tray Yes No

 ท่านใช้เครื่องอัดตะกอนเดิมอยู่หรือไม่ You use the same Filter press or not ?)
   ไม่(No)  
 ใช่(Yes) ยี่ห้อ
Brand
รุ่น
Model
  ปริมาตรตะกอนหลังการอัด 
Capacity of Sludge Cake
 
  ชนิดเครื่องสูบตะกอน
Types of Sludge Feed Pump
   
  ยี่ห้อ
Brand
รุ่น
Model
  อัตราการสูบ
Flow Rate
แรงดัน
Pressure
 
 ท่านมีเครื่องอัดอากาศใช้อยู่ในโรงงานหรือไม่( You have Air Compressor  used in the factory or not)
   ไม่(No)  
 ใช่(Yes) อัตราการจ่าย
Flow Rate
แรงดัน
Pressure
  อื่นๆ(Other)
 
 
 
 
 
 

© 2000-2008 CopyRight by INOX International Co.,Ltd
Tel. 0 2734 5624 - 5  Fax. 02734 8901  Website. http://inoxinter.com/inox/index.php
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login